Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2015/4180 Grova skatte- och bokföringsbrott

  sv ÅM 2015/4180 Grova skatte- och bokföringsbrott Åklagarmyndigheten Hovrätten dömde en tilltalad för grova skattebrott. Den tilltalade ansågs ha lämnat oriktiga uppgifter dels i ett aktiebolags

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/4483 Återupptagande av mål

  sv ÅM 2015/4483 Återupptagande av mål Åklagarmyndigheten Frågan i målet är om den tilltalade haft laga förfall att inte inställa sig till huvudförhandling i hovrätten. Riksåklagaren anser att den

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/4923 Våldtäkt

  sv ÅM 2015/4923 Våldtäkt Åklagarmyndigheten Högsta domstolen har beslutat att pröva fråga om påföljd för 18-åring som dömts för våldtäkt och sexuellt ofredande Hovrätten har dömt en person, född

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/7349 Medhjälp till människorov

  sv ÅM 2015/7349 Medhjälp till människorov Åklagarmyndigheten Fråga är om villkorligt medgiven frihet ska förverkas. En man har dömts för medhjälp till människorov m.m. till fängelse i ett år och

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/0367 Försök till dråp

  sv ÅM 2013/0367 Försök till dråp Åklagarmyndigheten En person har dömts för försök till dråp till fängelse i fem år. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet hade den tilltalade begått gärningen

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/0417 Grovt vapenbrott

  sv ÅM 2013/0417 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Målet i HD gäller främst frågan om vapenbrottet är att bedöma som grovt.

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/1164 Avvisning av överklagande

  sv ÅM 2013/1164 Avvisning av överklagande Åklagarmyndigheten Målet gäller avvisning av överklagande alt. återställande av försutten tid. Frågan är om ett överklagande inkommit i rätt tid till

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/1780 Grov misshandel m.m.

  sv ÅM 2013/1780 Grov misshandel m.m. Åklagarmyndigheten Den tilltalade har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och anfört att det finns skäl för extraordinär dispens (resning). Riksåklagaren

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/2404 Rån

  sv ÅM 2013/2404 Rån Åklagarmyndigheten En person har i en butik tillgripit en barnoverall till ett värde av 475 kr och med våld satt sig till motvärn när två ur butikspersonalen ingrep.

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2013/2963 Våldtäkt

  sv ÅM 2013/2963 Våldtäkt Åklagarmyndigheten En man har mot sitt nekande dömts för våldtäkt till fängelse i två år. Han har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och nya omständigheter. Efter

  Datum: 2015-11-26 Typ: Dokument