Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Regleringsbrev 2016

  Regleringsbrev 2016 Åklagarmyndigheten Regleringsbrevet är regeringsbeslut som gäller för ett verksamhetsår i taget. I regleringsbrevet står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin

  Datum: 2016-03-02 Typ: Dokument
 • Verksamhetsplan 2016

  sv Verksamhetsplan 2016 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens årliga verksamhetsplan uppdateras tertialvis i samband med att uppföljning görs av olika projekt och verksamheter. Den version som

  Datum: 2016-10-13 Typ: Dokument
 • Regleringsbrev 2017

  sv Regleringsbrev 2017 Åklagarmyndigheten Regleringsbrev 2017

  Datum: 2017-03-22 Typ: Dokument
 • Ekonomisk prognos juli 2018

  Ekonomisk prognos juli 2018 Åklagarmyndigheten Ekonomisk prognos från Åklagarmyndigheten till regeringen juli 2018.

  Datum: 2018-08-10 Typ: Dokument
 • Budgetunderlag 2021-2023

  sv Budgetunderlag 2021-2023 Åklagarmyndigheten Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren. I budgetunderlaget

  Datum: 2020-02-28 Typ: Dokument
 • Budgetunderlag 2020-2022.pdf

  Budgetunderlag 2020-2022.pdf Åklagarmyndigheten Anslagsökningar begärs för 2020-2022 - Åklagarmyndigheten har lämnat budgetunderlaget för 2020-2022 till regeringen. Budgetunderlaget till

  Datum: 2019-03-01 Typ: Dokument