Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

  • AMR 3914-20 Grov våldtäkt

    AMR 3914-20 Grov våldtäkt Åklagarmyndigheten Fråga bl.a. om hur en prövning av utvisning ska ske när Migrationsverket har meddelat att de avser inleda ett ärende om återkallelse av den tilltalades

    Datum: 2020-06-10 Typ: Dokument
  • AMR 3981-19 Rån (uppsåt)

    sv AMR 3981-19 Rån (uppsåt) Åklagarmyndigheten En person har dömts för rån till fängelse i tre år och sex månader för att tillsammans och i samförstånd med andra personer ha rånat en person på

    Datum: 2019-09-10 Typ: Dokument
  • AMR 4034 19 Mord

    sv AMR 4034 19 Mord Åklagarmyndigheten Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. ​

    Datum: 2019-09-10 Typ: Dokument
  • AMR 4380-19 Grov misshandel

    sv AMR 4380-19 Grov misshandel Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD, fråga om uppsåt m.m. vid allvarlig psykisk störning En man har dömts för grov misshandel av sin mor till rättspsykiatrisk

    Datum: 2019-09-18 Typ: Dokument
  • AMR 4415-19 Människohandel

    sv AMR 4415-19 Människohandel Åklagarmyndigheten Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar frågan om målsäganden har rätt till ersättning för intjänade medel. I övrigt avstyrks prövningstillstånd

    Datum: 2019-09-30 Typ: Dokument
  • AMR 4449-19 Konkurrens

    sv AMR 4449-19 Konkurrens Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål som i HD främst gäller frågan om konkurrens mellan grovt rån och synnerligen grov misshandel.

    Datum: 2019-09-30 Typ: Dokument
  • AMR 4974-19 Häktning

    sv AMR 4974-19 Häktning Åklagarmyndigheten En tidigare ostraffad man har häktats på sannolika skäl misstänkt för flera brott, varav ett med ett minimistraff om fängelse i två år. Han har nu varit

    Datum: 2019-09-30 Typ: Dokument
  • AMR 5107-19 Våldtäkt

    sv AMR 5107-19 Våldtäkt Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt m.m. Den dömde åberopar ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

    Datum: 2019-10-17 Typ: Dokument
  • AMR 5202-19 Grov skadegörelse - Rättegångsfel

    sv AMR 5202-19 Grov skadegörelse - Rättegångsfel Åklagarmyndigheten Fråga om hovrätten borde ha avgjort målet efter huvudförhandling eftersom part begärt det. ​Den tilltalade dömdes för grov

    Datum: 2019-11-13 Typ: Dokument