Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2020 197

  sv ÅM 2020 197 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över departementspromemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och

  Datum: 2020-03-05 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 2129

  sv ÅM 2019 2129 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49).

  Datum: 2020-03-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-2178.pdf

  sv ÅM 2019-2178.pdf Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för

  Datum: 2020-03-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-2179

  sv ÅM 2019-2179 Åklagarmyndigheten Yttrande angående ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2019-106017).

  Datum: 2020-01-30 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-1222

  sv ÅM 2019-1222 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon.

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-589

  sv ÅM 2019-589 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över föreslagna ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (diarienummer 3.1.1-2019-

  Datum: 2019-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2019 1368

  sv ÅM 2019 1368 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens remissyttrande över förslag om anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering (Fi2019/

  Datum: 2019-09-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2018-1858

  sv ÅM 2018-1858 Åklagarmyndigheten Yttrande från Åklagarmyndigheten över "​Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränknings-ersättning (SOU 2018:75)".

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument
 • ÅM 2018-2037

  sv ÅM 2018-2037 Åklagarmyndigheten Yttrande över "Föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism."

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument
 • ÅM 2019-389

  sv ÅM 2019-389 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över "​Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket (UK) efter ett avtalslöst utträde ur EU".

  Datum: 2019-10-01 Typ: Dokument