Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2015/3836 Köp av sexuell handling av barn m.m.

  sv ÅM 2015/3836 Köp av sexuell handling av barn m.m. Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar påföljden för köp av sexuell handling av barn Ärendet rör en man som dömts

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/5855 Grovt barnpornografibrott

  sv ÅM 2015/5855 Grovt barnpornografibrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att HD ska pröva påföljden för grovt barnpornografibrott En man har dömts för grovt barnpornografibrott bestående i

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/6952 Skattebrott

  sv ÅM 2015/6952 Skattebrott Åklagarmyndigheten Såväl tingsrätten som hovrätten fann det utrett att den tilltalade i egenskap av företrädare för ett aktiebolag i bolagets skattedeklarationer

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2007/6328 Olaga hot grovt brott

  sv ÅM 2007/6328 Olaga hot grovt brott Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för olaga hot, grovt brott. Vidare yrkas att Högsta domstolen, oavsett hur hotbrottet

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2008/1419 Bokföringsbrott medhjälp

  sv ÅM 2008/1419 Bokföringsbrott medhjälp Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen ändrar en hovrättsdom och dömer för medhjälp till bokföringsbrott.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2008/2463 Våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2008/2463 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för våldtäkt mot barn samt att, oavsett hur brottet rubriceras, domstolen dömer till ett längre

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument