Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅFS 2018:6 (Notis)

  sv ÅFS 2018:6 (Notis) Åklagarmyndigheten Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. (Beslutade den 23 april 2018)

  Datum: 2018-05-25 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-2242

  sv ÅM 2017-2242 Åklagarmyndigheten Yttrande över delbetänkandet SOU 2017:98 "Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål". Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2017-2242.

  Datum: 2018-04-05 Typ: Dokument
 • ÅFS 2018:5 (Upphävd)

  sv ÅFS 2018:5 (Upphävd) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten. (Beslutade den

  Datum: 2018-03-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-2246

  sv ÅM 2017-2246 Åklagarmyndigheten Delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89). Åklagarmyndighetens yttrande ÅM 2017-2246.

  Datum: 2018-03-08 Typ: Dokument
 • ÅFS 2012:2

  sv ÅFS 2012:2 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn (Senast ändrad genom ÅFS 2017:8)

  Datum: 2017-12-22 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:24

  sv ÅFS 2005:24 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål. (Beslutade 29 december 2005.)

  Datum: 2018-02-16 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:17

  sv ÅFS 2005:17 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:5.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:30

  sv ÅFS 2005:30 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:3)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:8

  sv ÅFS 2005:8 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet.

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument
 • ÅFS 2005:26

  sv ÅFS 2005:26 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande. (Senast ändrad genom ÅFS 2008:1.)

  Datum: 2017-11-01 Typ: Dokument