Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen

  sv Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö har under 2016 slutfört en granskning av åklagarnas handläggning av ärenden om brott mot djurskyddslagen där

  Datum: 2016-12-15 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2014:3 Egenmäktighet med barn

  sv Tillsynsrapport 2014:3 Egenmäktighet med barn Åklagarmyndigheten Egenmäktighet med barn – tillämpningen av den särskilda åtalsprövningsregeln.

  Datum: 2017-01-17 Typ: Dokument
 • 2014 - Restriktioner och häktningstider

  sv 2014 - Restriktioner och häktningstider Åklagarmyndigheten I juni 2013 tillsatte riksåklagaren en särskild arbetsgrupp med uppgift att se över om användningen av restriktioner för häktade

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • 2015 - Årsrapport tillsynsavdelningen (2014)

  sv 2015 - Årsrapport tillsynsavdelningen (2014) Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning har lämnat en årsrapport till riksåklagaren om avdelningens verksamhet under år 2014. I

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument
 • Rapport om sömnambulism

  sv Rapport om sömnambulism Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Göteborg har slutfört ett uppdrag från riksåklagaren om somnambulism och sexsomni. Den slutsats som kan dras är att man kan ha sex

  Datum: 2016-02-29 Typ: Dokument
 • Tillsynsrapport 2013:05 Beslag

  sv Tillsynsrapport 2013:05 Beslag Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö har granskat om åklagare fastställer beslag i enlighet med stadgandet i rättegångsbalken.

  Datum: 2015-12-08 Typ: Dokument