Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 5320-19 Rån, gärningsmannaskap

  sv AMR 5320-19 Rån, gärningsmannaskap Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål i vilket hovrätten dömt den tilltalade för bl.a. rån till fängelse i ett år och tre

  Datum: 2019-12-20 Typ: Dokument
 • AMR 5660-19 Grov misshandel

  sv AMR 5660-19 Grov misshandel Åklagarmyndigheten Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2019-12-12 Typ: Dokument
 • AMR 5710-19 Försvårande av skattekontroll

  sv AMR 5710-19 Försvårande av skattekontroll Åklagarmyndigheten Målet gäller i HD frågan om tillämpningen av bestämmelsen om preskriptionsavbrott i 14 § andra stycket skattebrottslagen.

  Datum: 2020-02-10 Typ: Dokument
 • AMR 5915-19 Olaga integritetsintrång

  sv AMR 5915-19 Olaga integritetsintrång Åklagarmyndigheten Fråga om en bild föreställer någon i en mycket utsatt situation och om spridandet varit ägnat att medföra allvarlig skada. En person

  Datum: 2019-11-13 Typ: Dokument
 • AMR 5963-19 Våldtäkt mot barn

  sv AMR 5963-19 Våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Frågan i målet är om det subjektiva rekvisitet enligt 6 kap. 13 § BrB är uppfyllt. RÅ bejakar att det är av vikt för ledning av

  Datum: 2019-11-12 Typ: Dokument
 • AMR 635-19 Våldtäkt

  sv AMR 635-19 Våldtäkt Åklagarmyndigheten En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Riksåklagaren anser att det generellt sett är av vikt

  Datum: 2019-05-06 Typ: Dokument
 • AMR 6402-20 Mord

  sv AMR 6402-20 Mord Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom där hovrätten dömt en person för mord till fängelse i 18 år. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska bestämma

  Datum: 2020-09-22 Typ: Dokument
 • AMR 6727 19

  sv AMR 6727 19 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2020-01-27 Typ: Dokument