Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 4034 19 Mord

  sv AMR 4034 19 Mord Åklagarmyndigheten Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. ​

  Datum: 2019-09-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/4050 Sexuellt ofredande

  sv ÅM 2018/4050 Sexuellt ofredande Åklagarmyndigheten I en dom den 14 juni i år ogillade HD ett åtal om sexuellt ofredande. I domen utvecklade HD vad som krävs för att en gärning ska anses vara

  Datum: 2018-10-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/7187 Näringsförbud

  sv ÅM 2018/7187 Näringsförbud Åklagarmyndigheten Målet gäller frågan om hur rätten ska formulera beslut om näringsförbud när det samtidigt förordnas om tillfälligt näringsförbud. Eftersom praxis

  Datum: 2018-11-22 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/3995 Brott mot knivlagen

  sv ÅM 2015/3995 Brott mot knivlagen Åklagarmyndigheten En person har dömts för brott mot knivlagen till penningböter för att på allmän plats, nattetid, ha innehaft en kniv i sin väska. Kniven var

  Datum: 2016-02-17 Typ: Dokument
 • ÅM 2015/6665 Påföljd för fildelning

  ÅM 2015/6665 Påföljd för fildelning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren anser att HD ska pröva påföljden för upphovsrättsintrång En man har dömts för brott mot upphovsrättslagen bestående bland annat

  Datum: 2016-02-23 Typ: Dokument
 • AMR-4547-20 Utvisning

  AMR-4547-20 Utvisning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål om bl.a. grov stöld i fråga om utvisning.

  Datum: 2020-08-03 Typ: Dokument
 • AMR 4380-19 Grov misshandel

  sv AMR 4380-19 Grov misshandel Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD, fråga om uppsåt m.m. vid allvarlig psykisk störning En man har dömts för grov misshandel av sin mor till rättspsykiatrisk

  Datum: 2019-09-18 Typ: Dokument
 • AMR 5107-19 Våldtäkt

  sv AMR 5107-19 Våldtäkt Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt m.m. Den dömde åberopar ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2019-10-17 Typ: Dokument