Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR 7329-19 Krigsförbrytelse

  sv AMR 7329-19 Krigsförbrytelse Åklagarmyndigheten En person har åtalats och dömts för krigsförbrytelse för att tillsammans och i samförstånd med andra under en icke-internationell väpnad konflikt

  Datum: 2020-02-18 Typ: Dokument
 • AMR 7364-19 Grov skadegörelse

  sv AMR 7364-19 Grov skadegörelse Åklagarmyndigheten Hovrätten har dömt den tilltalade för grov skadegörelse. Han har tänt eld i en kökslåda så att brand- och rökskador uppkommit samt slagit sönder

  Datum: 2020-03-26 Typ: Dokument
 • AMR 7400-19 Hets mot folkgrupp

  sv AMR 7400-19 Hets mot folkgrupp Åklagarmyndigheten Frågan i målet är om ett rasistiskt uttalande som i och för sig riktar sig mot en viss person, men som fått spridning på t.ex. sociala medier,

  Datum: 2020-02-21 Typ: Dokument
 • AMR 791-20 Ringa narkotikabrott

  AMR 791-20 Ringa narkotikabrott Åklagarmyndigheten Frågan i målet är om straffbart innehav av narkotika av ett visst slag konsumerar straffbart bruk av narkotika av helt annat slag (jfr NJA 2017 s.

  Datum: 2020-02-19 Typ: Dokument
 • AMR 839-19 Äktenskapstvång

  sv AMR 839-19 Äktenskapstvång Åklagarmyndigheten Två kvinnor har dömts för äktenskapstvång till fängelse i 1 år och 9 månader, då de genom utnyttjande av utsatt belägenhet förmått en 16-årig

  Datum: 2019-06-14 Typ: Dokument
 • AMR 890-20 Reformatio in pejus

  sv AMR 890-20 Reformatio in pejus Åklagarmyndigheten Tingsrätten dömde den tilltalade för bl.a. penningtvättsbrott. När det gäller frågan om påföljd förordnade tingsrätten att en tidigare utdömd

  Datum: 2020-04-15 Typ: Dokument
 • AMR 924 20 Penningtvättsförseelse

  sv AMR 924 20 Penningtvättsförseelse Åklagarmyndigheten Mål om penningtvättsförseelse HD har meddelat prövningstillstånd.

  Datum: 2020-03-19 Typ: Dokument
 • AMR 3699-20 Utvisning

  AMR 3699-20 Utvisning Åklagarmyndigheten En person, som nu är 17 år, har dömts i hovrätten för våldtäkt mot barn. Straffvärdet motsvarar enligt hovrätten fängelse 2 år och 9 månader. Hovrätten

  Datum: 2020-05-29 Typ: Dokument