Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2017-1320

  ÅM 2017-1320 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1334

  sv ÅM 2017-1334 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-287

  sv ÅM 2016-287 Åklagarmyndigheten Yttrande över utredningen "En känneteckensrättslig reform" (SOU 2016:79).

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2016-288

  sv ÅM 2016-288 Åklagarmyndigheten Yttrande över promemorian "Normgivningen inom åklagarväsendet (Ds 2016:15)"

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-444

  sv ÅM 2017-444 Åklagarmyndigheten Yttrande över rem¡ssen "Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon..."

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-473

  sv ÅM 2017-473 Åklagarmyndigheten Yttrande över delbetänkandet Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora mål SOU 2017:7.

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-500

  sv ÅM 2017-500 Åklagarmyndigheten Yttrande över promemorian ”Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter”.

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-564

  sv ÅM 2017-564 Åklagarmyndigheten Yttrande över SOU 2017:17 "Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången".

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-611

  sv ÅM 2017-611 Åklagarmyndigheten Yttrande med anledning av Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och icke-farligt

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-630

  sv ÅM 2017-630 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens synpunkter på förslag till förordning om integritet och elektronisk kommunikation.

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument