Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT)

  ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT) Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är

  Datum: 2018-03-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1819 Mål om mord

  sv ÅM 2018/1819 Mål om mord Åklagarmyndigheten Klaganden har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

  Datum: 2018-04-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn

  sv ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn Åklagarmyndigheten Två bröder har dömts för att vid ett stort antal tillfällen under flera års tid ha begått allvarliga sexuella övergrepp mot flera barn.

  Datum: 2018-04-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/6058 Egenmäktighet med barn

  sv ÅM 2016/6058 Egenmäktighet med barn Åklagarmyndigheten En kvinna har dömts till fängelse i fyra månader för egenmäktighet med barn för att ha skilt sin dotter från dotterns far, som var ensam

  Datum: 2016-10-24 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande

  sv ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en

  Datum: 2016-10-18 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7546 Utvisning

  sv ÅM 2016/7546 Utvisning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur

  Datum: 2016-11-02 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8224 Häktning

  sv ÅM 2016/8224 Häktning Åklagarmyndigheten Fråga om flyktfara när misstänkt är bosatt i annat EU-land. En person som är medborgare i Litauen och bosatt i Litauen har i tingsrätten dömts för

  Datum: 2016-11-14 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/6760 Jaktbrott

  sv ÅM 2016/6760 Jaktbrott Åklagarmyndigheten En person har dömts till 50 dagsböter för jaktbrott för att olovligen ha tillägnat sig en älg på annans jaktområde. Han har överklagat domen och yrkat

  Datum: 2016-11-28 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8688 Brott mot strålskyddslagen

  sv ÅM 2016/8688 Brott mot strålskyddslagen Åklagarmyndigheten Legalitetsprincipen och straffrättsvillfarelse En person dömdes vid tingsrätten för brott mot strålskyddslagen till dagsböter för att

  Datum: 2016-12-13 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/8370 Våldtäkt

  sv ÅM 2016/8370 Våldtäkt Åklagarmyndigheten Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 28-årig man för våldtäkt. Målsägande var en kvinnlig arbetskamrat till mannen. Händelsen

  Datum: 2016-12-20 Typ: Dokument