Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande

  sv ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen förverkar en personbil som tillhör en person som dömts för grovt narkotikabrott. Den tilltalade påstod att han

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande, grunderna

  sv ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande, grunderna Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen förverkar en personbil som tillhör en person som dömts för grovt narkotikabrott. Den tilltalade

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2009/6756 Grovt skattebrott dubbelbestraffningsförbud

  sv ÅM 2009/6756 Grovt skattebrott dubbelbestraffningsförbud Åklagarmyndigheten Överklagande till Högsta domstolen av ett hovrättsbeslut att avvisa ett åtal för grovt skattebrott. Göta hovrätt

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2010/1881 Grunderna till narkotikasmuggling

  sv ÅM 2010/1881 Grunderna till narkotikasmuggling Åklagarmyndigheten Yrkande att grov narkotikasmuggling ska ge påföljden fängelse i tio år. Grunderna för riksåklagarens överklagande.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2010/1881 Narkotikasmuggling

  sv ÅM 2010/1881 Narkotikasmuggling Åklagarmyndigheten Yrkande att grov narkotikasmuggling ska ge påföljden fängelse i tio år.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2010/2251 Grov förskingring

  sv ÅM 2010/2251 Grov förskingring Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen dömer för grov förskingring även i de delar av åtalet som hovrätten ogillat samt att påföljden bestäms till

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2010/4261 Grovt skattebrott m.m.

  sv ÅM 2010/4261 Grovt skattebrott m.m. Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen undanröjer en hovrättsdom och visar målet åter till hovrätten för handläggning. Hovrätten har avvisat ett

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/1887 Grov våldtäkt

  sv ÅM 2016/1887 Grov våldtäkt Åklagarmyndigheten En man har dömts för våldtäkt för att tillsammans med en annan man ha våldtagit en kvinna i en bil. Gärningen bestod av upprepade sexuella

  Datum: 2016-03-23 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/1452 Våldtäkt

  sv ÅM 2016/1452 Våldtäkt Åklagarmyndigheten En man har dömts för grov våldtäkt mot barn för att vid 25 tillfällen ha våldtagit en flicka. Våldtäkterna skedde under en fyraårsperiod. När

  Datum: 2016-03-22 Typ: Dokument
 • ÅM 2017/3483 Framkallande av fara

  sv ÅM 2017/3483 Framkallande av fara Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om det fortfarande ska anses som ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person, som

  Datum: 2017-06-01 Typ: Dokument