Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2017-1339

  sv ÅM 2017-1339 Åklagarmyndigheten Yttrande över departementspromemor¡an "Körkortslån" (Ds 2017:351)

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1345

  sv ÅM 2017-1345 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1353

  sv ÅM 2017-1353 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1414

  sv ÅM 2017-1414 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2017-1485

  sv ÅM 2017-1485 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2018-01-26 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 973

  sv ÅM 2020 973 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)"

  Datum: 2020-06-22 Typ: Dokument
 • ÅM 2020 725

  sv ÅM 2020 725 Åklagarmyndigheten Yttrande över betänkandet "Hållbar terrängkörning" (SOU 2019:67)

  Datum: 2020-06-12 Typ: Dokument
 • Beslut AM-26929-17

  sv Beslut AM-26929-17 Åklagarmyndigheten

  Datum: 2020-06-10 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-1069

  sv ÅM 2020-1069 Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian " Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (Fi2020/02322/S2)".

  Datum: 2020-05-27 Typ: Dokument
 • ÅM 2020-265

  sv ÅM 2020-265 Åklagarmyndigheten Remissvar - Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet (SOU 2019:59)

  Datum: 2020-04-24 Typ: Dokument