Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR-3027-20 Hot mot tjänsteman

  AMR-3027-20 Hot mot tjänsteman Åklagarmyndigheten Fråga bl.a. om hur begreppet myndighetsutövning i straffbestämmelsen om hot mot tjänsteman ska förstås och om rätten till yttrandefrihet hindrar

  Datum: 2020-06-16 Typ: Dokument
 • AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn

  AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn Åklagarmyndigheten Fråga är om kravet på oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder vid sexualbrott mot barn är uppfyllt (6 kap. 13 § BrB). Enligt

  Datum: 2020-06-15 Typ: Dokument
 • AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande

  AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande Åklagarmyndigheten Hovrätten har beslutat att, med stöd av 36 kap. 1 b § BrB, förverka värdet av bankmedel som enligt kontoutdrag funnits på den tilltalades

  Datum: 2020-09-17 Typ: Dokument
 • AMR-4453-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering

  sv AMR-4453-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart att filma ett barn som utsätts för sexuella

  Datum: 2019-09-23 Typ: Dokument
 • AMR-4463-20 Värdeförverkande

  AMR-4463-20 Värdeförverkande Åklagarmyndigheten HD har förelagt RÅ att svara på överklagandena från två personer när det gäller frågorna om förverkande i målet. En person har dömts för synnerligen

  Datum: 2020-07-02 Typ: Dokument
 • AMR-4547-20 Utvisning

  AMR-4547-20 Utvisning Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål om bl.a. grov stöld i fråga om utvisning.

  Datum: 2020-08-03 Typ: Dokument
 • AMR-4612-20 Skattebrott

  AMR-4612-20 Skattebrott Åklagarmyndigheten Den dömde har under två års tid bedrivit näringsverksamhet i form av handel med ett läkemedel som inte varit godkänt för försäljning. Näringsverksamheten

  Datum: 2020-09-18 Typ: Dokument
 • AMR-4642-19 Jaktbrott

  sv AMR-4642-19 Jaktbrott Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av

  Datum: 2019-10-03 Typ: Dokument
 • AMR-4785-19 Synnerligen grov misshandel

  AMR-4785-19 Synnerligen grov misshandel Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat hovrättsdom och vill att Högsta domstolen prövar när en misshandel ska anses synnerligen grov.

  Datum: 2019-10-09 Typ: Dokument