Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • Högsta domstolen prövar mål om vårdslöshet i trafik

  3252998 3252962 sv Högsta domstolen prövar mål om vårdslöshet i trafik Den tilltalade, som kört en lastbil med släp, har gjort en vänstersväng och kolliderat med en mötande personbil vars förare

  Datum: 2009-10-29 Typ: Nyhet
 • Mycket goda verksamhetsresultat 2009

  3253010 3252974 sv Mycket goda verksamhetsresultat 2009 Åklagarmyndighetens verksamhetsresultat förbättrades under 2009 inom samtliga områden som mäts och redovisas. Antalet ärenden somkommer in

  Datum: 2010-01-18 Typ: Nyhet
 • Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för 2010

  3253007 3252971 sv Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för 2010 Åklagarmyndighetens verksamhetsplan är det dokument som anger de övergripande prioriteringar och mål som riksåklagaren beslutat för

  Datum: 2010-01-14 Typ: Nyhet
 • Handläggning av Auschwitzskylten

  3253005 3252969 sv Handläggning av Auschwitzskylten Ärendet med den stulna skylten från Auschwitz har överlämnats till Åklagarkammaren för säkerhetsmål för fortsatt handläggning. Åklagarkammaren

  Datum: 2010-01-07 Typ: Nyhet
 • Åtal i ärendet om Linda Chen

  3253026 3252990 sv Åtal i ärendet om Linda Chen Åklagaren har lämnat in stämningsansökan till Falu tingsrätt. Stämningsansökan - åtalet - finns i högerspalten. Samtliga inblandade personers namn

  Datum: 2010-03-23 Typ: Nyhet
 • Granskning av bötesbelopp vid strafförelägganden

  3253050 3253014 sv Granskning av bötesbelopp vid strafförelägganden Högre inkomster kan innebära att böterna justeras nedåt. Åklagarnas beslutsunderlag kan vara bristfälligt. Det visar en

  Datum: 2010-08-26 Typ: Nyhet
 • Assange-ärendet, frågor och svar

  3253043 3253007 sv Assange-ärendet, frågor och svar Chefsåklagare Eva Finné kommer att arbeta med ärendet under veckan som kommer. Det går för närvarande inte att bedöma när eventuell ny

  Datum: 2010-08-22 Typ: Nyhet
 • Polis och åklagare tar krafttag mot miljöbrott

  3253031 3252995 sv Polis och åklagare tar krafttag mot miljöbrott Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen har tagit fram en gemensam strategi för att bättre bekämpa miljöbrott. Polis och

  Datum: 2010-05-14 Typ: Nyhet
 • Kommentar om överväganden kring öppenhet och sekretess

  3253045 3253009 sv Kommentar om överväganden kring öppenhet och sekretess Riksåklagare Anders Perklev ger med anledning av Assange-ärendet en kommentar om överväganden som gäller öppenhet och

  Datum: 2010-08-23 Typ: Nyhet
 • Behov av ökad säkerhet i domstolar

  3253061 3253025 sv Behov av ökad säkerhet i domstolar I ett remissvar i februari 2010 föreslog Åklagarmyndigheten att bemannad inpassering med larmbågar bör införas permanent vid alla domstolar.

  Datum: 2010-09-29 Typ: Nyhet