Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2016/9274 Kvarstad

  sv ÅM 2016/9274 Kvarstad Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett av Migrationsverket

  Datum: 2017-01-09 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott

  sv ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott Åklagarmyndigheten En person har dömts för penningtvättsbrott bestående i att personen upplåtit sitt bankkonto för omsättning av medel som härrör från

  Datum: 2017-02-07 Typ: Dokument
 • ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång

  sv ÅM 2016/7544 Upphovsrättsintrång Åklagarmyndigheten Riksåklagaren har överklagat en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen till Högsta domstolen.

  Datum: 2016-11-07 Typ: Dokument
 • AMR 7329-19 Krigsförbrytelse

  sv AMR 7329-19 Krigsförbrytelse Åklagarmyndigheten En person har åtalats och dömts för krigsförbrytelse för att tillsammans och i samförstånd med andra under en icke-internationell väpnad konflikt

  Datum: 2020-02-18 Typ: Dokument
 • AMR 1689 20 Grovt vapenbrott

  sv AMR 1689 20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Svarsskrivelse till HD i ett mål om grovt vapenbrott Målet i HD gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och normalgradsbrottet.

  Datum: 2020-03-19 Typ: Dokument
 • AMR 924 20 Penningtvättsförseelse

  sv AMR 924 20 Penningtvättsförseelse Åklagarmyndigheten Mål om penningtvättsförseelse HD har meddelat prövningstillstånd.

  Datum: 2020-03-19 Typ: Dokument
 • AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn

  AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn Åklagarmyndigheten Fråga är om kravet på oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder vid sexualbrott mot barn är uppfyllt (6 kap. 13 § BrB). Enligt

  Datum: 2020-06-15 Typ: Dokument
 • AMR 3699-20 Utvisning

  AMR 3699-20 Utvisning Åklagarmyndigheten En person, som nu är 17 år, har dömts i hovrätten för våldtäkt mot barn. Straffvärdet motsvarar enligt hovrätten fängelse 2 år och 9 månader. Hovrätten

  Datum: 2020-05-29 Typ: Dokument
 • AMR-4463-20 Värdeförverkande

  AMR-4463-20 Värdeförverkande Åklagarmyndigheten HD har förelagt RÅ att svara på överklagandena från två personer när det gäller frågorna om förverkande i målet. En person har dömts för synnerligen

  Datum: 2020-07-02 Typ: Dokument