Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • ÅM 2007/6882 Rån, mindre allvarlig art

  sv ÅM 2007/6882 Rån, mindre allvarlig art Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för rån och bestämmer påföljden till fängelse ett år. Personen dömdes av tingsrätten för

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2008/0447 Misshandel

  sv ÅM 2008/0447 Misshandel Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen bestämmer påföljden till ungdomstjänst istället för böter, där en person dömts för en misshandel som inträffade när han

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2008/5637 Legalitetsprincipen

  sv ÅM 2008/5637 Legalitetsprincipen Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen ska döma för brott mot lagen om transport av farligt gods samt bestämma påföljden till dagsböter.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2008/6781 Trafikförseelse fordonslängd

  sv ÅM 2008/6781 Trafikförseelse fordonslängd Åklagarmyndigheten Yrkande att ett åtal ska ogillas. En lastbil med släp framfördes på en riksväg trots att fordonets längd översteg tillåtna 24 meter

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande

  sv ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen förverkar en personbil som tillhör en person som dömts för grovt narkotikabrott. Den tilltalade påstod att han

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande, grunderna

  sv ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande, grunderna Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen förverkar en personbil som tillhör en person som dömts för grovt narkotikabrott. Den tilltalade

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2009/6756 Grovt skattebrott dubbelbestraffningsförbud

  sv ÅM 2009/6756 Grovt skattebrott dubbelbestraffningsförbud Åklagarmyndigheten Överklagande till Högsta domstolen av ett hovrättsbeslut att avvisa ett åtal för grovt skattebrott. Göta hovrätt

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2010/1881 Grunderna till narkotikasmuggling

  sv ÅM 2010/1881 Grunderna till narkotikasmuggling Åklagarmyndigheten Yrkande att grov narkotikasmuggling ska ge påföljden fängelse i tio år. Grunderna för riksåklagarens överklagande.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2010/1881 Narkotikasmuggling

  sv ÅM 2010/1881 Narkotikasmuggling Åklagarmyndigheten Yrkande att grov narkotikasmuggling ska ge påföljden fängelse i tio år.

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument
 • ÅM 2010/2251 Grov förskingring

  sv ÅM 2010/2251 Grov förskingring Åklagarmyndigheten Yrkande att Högsta domstolen dömer för grov förskingring även i de delar av åtalet som hovrätten ogillat samt att påföljden bestäms till

  Datum: 2015-12-03 Typ: Dokument