Åklagarmyndigheten logotype

Sökresultat

Sökresultat

 • AMR-4801-20 Grovt vapenbrott

  AMR-4801-20 Grovt vapenbrott Åklagarmyndigheten Överklagande av en hvorättsdom om grovt vapenbrott. Riksåklagaren anser att det var fel av hovrätten att avvisa bevisning bestående i uppspelning av

  Datum: 2020-07-16 Typ: Dokument
 • AMR-5364-20 Utvisning

  AMR-5364-20 Utvisning Åklagarmyndigheten Överklagande av riksåklagaren till Högsta domstolen om utvisning av person som bott i Sverige i 22 år.

  Datum: 2020-08-11 Typ: Dokument
 • AMR-5761-20 Mord

  AMR-5761-20 Mord Åklagarmyndigheten En person som dömts för mord vill att HD uttalar sig bl.a. om i vilken uträckning åklagaren är skyldig att åberopa viss bevisning. En person dömdes för mord

  Datum: 2020-09-02 Typ: Dokument
 • AM 2018/7377 Åklagarens talerätt

  sv AM 2018/7377 Åklagarens talerätt Åklagarmyndigheten Riksåklagaren vill att HD prövar åklagarens talerätt Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD klargör

  Datum: 2018-11-16 Typ: Dokument