Ny organisation för Åklagarmyndigheten

Från och med den 1 oktober 2014 bildar den operativa åklagarverksamheten i Sverige sju geografiska områden och en nationell avdelning.

– Med den nya organisationen får vi en minskad sårbarhet, framförallt hos våra mindre enheter. Genom att flera åklagarkammare knyts närmare varandra kan de hjälpas åt vid tillfälliga arbetstoppar, säger riksåklagare Anders Perklev.

Läs mer om vår nya organisation (länk)

Läs även "Åklagarmyndigheten organiserar sig för framtiden" av riksåklagaren (länk)

Nyheter