Hitta rätt i Åklagarmyndighetens nya organisation

Sedan den 1 oktober 2014 har Åklagarmyndigheten en ny organisation. Den operativa åklagarverksamheten i Sverige bildar sju geografiska områden och en nationell avdelning.


Mer information om den nya organisationen (länk)

Riksåklagaren: "Åklagarmyndigheten organiserar sig för framtiden"  (länk)

Nyheter
Överklagande till Högsta domstolen om vållande till kroppskada
2015-04-24  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar när vållande till kroppskada ska bedömas som grovt.
Överklagande till Högsta domstolen om påföljd för grovt vapenbrott
2015-04-20  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar vilket straff som ska följa på ett grovt vapenbrott.