Riksåklagaren

Riksåklagaren är landets högsta åklagare och enda allmänna åklagare i Högsta domstolen. Riksåklagaren är också chef för Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten omfattar samtliga åklagare i Sverige med undantag för de cirka 100 stycken som är anställda på Ekobrottsmyndigheten. Riksåklagaren är dock högsta åklagare även för Ekobrottsmyndighetens åklagare.

Vid huvudkontoret finns förutom stöd till den operativa verksamheten också funktioner med ansvar för bland annat rättslig utveckling och tillsyn samt verksamheten i Högsta domstolen.

Rättsavdelningen har ett övergripande ansvar för verksamheten i Högsta domstolen samt centrala internationella frågor.

Tillsynsavdelningen är ansvarig för riksåklagarens rättsliga tillsynsverksamhet.