Högsta domstolen

Riksåklagaren är landets högsta åklagare och ensam allmän åklagare i Högsta domstolen. Högsta domstolen är sista instans bland de allmänna domstolarna och en ren prejudikatsinstans. Genom att föra lämpliga mål till Högsta domstolen bidrar riksåklagaren till att få fram besked i frågor om den praktiska rättstillämpningen.

Riksåklagaren överklagar varje år ett antal hovrättsdomar till Högsta domstolen (13 mål år 2017 och 19 mål år 2016). Även den dömda pesonen har möjlighet att överklaga sin dom. I båda fallen måste prövningstillstånd begäras och i de fall där den dömda överklagar ska riksåklagaren ofta yttra sig i en så kallad svarsskrivelse. Under 2017 lämnades 59 svarsskrivelser (48 stycken år 2016). Även genom svarsskrivelserna bidrar riksåklagaren till att olika rättsfrågor klargörs.

Verksamheten i Högsta domstolen sköts av en avdelning på huvudkontoret, rättsavdelningen.