Högsta domstolen

Riksåklagaren är landets högsta åklagare och ensam allmän åklagare i Högsta domstolen. Högsta domstolen är sista instans bland de allmänna domstolarna och en ren prejudikatsinstans. Genom att föra lämpliga mål till Högsta domstolen bidrar riksåklagaren till att få fram besked i frågor om den praktiska rättstillämpningen.

Riksåklagaren överklagar varje år ett antal hovrättsdomar till Högsta domstolen (17 mål år 2021). Även den dömda personen har möjlighet att överklaga sin dom. I båda fallen måste prövningstillstånd begäras och i de fall där den dömda överklagar ska riksåklagaren ofta yttra sig i en så kallad svarsskrivelse. Under 2021 lämnades 73 svarsskrivelser (48 stycken under 2020 och 87 stycken 2019 ). Även genom svarsskrivelserna bidrar riksåklagaren till att olika rättsfrågor klargörs.

Verksamheten i Högsta domstolen sköts av en avdelning på huvudkontoret, rättsavdelningen.