Riksåklagaren

Riksåklagaren är landets högsta åklagare och enda allmänna åklagare i Högsta domstolen. Riksåklagaren är också chef för Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten omfattar samtliga åklagare i Sverige med undantag för de cirka 100 stycken som är anställda på Ekobrottsmyndigheten. Riksåklagaren är dock högsta åklagare även för Ekobrottsmyndighetens åklagare.

Vid huvudkontoret finns förutom stöd till den operativa verksamheten också funktioner med ansvar för bland annat rättslig utveckling och tillsyn samt verksamheten i Högsta domstolen.

Rättsavdelningen har ett övergripande ansvar för verksamheten i Högsta domstolen samt centrala internationella frågor.

Tillsynsavdelningen är ansvarig för riksåklagarens rättsliga tillsynsverksamhet.

Riksåklagaren uttalar sig inte i enskilda ärenden under pågående förundersökning eller under process i tingsrätt eller hovrätt. Det beror på att de beslut som en enskild åklagare fattar kan begäras överprövade, och sista möjliga instans för det är hos riksåklagaren. Ärenden som beslutas i domstol kan överklagas till Högsta domstolen där riksåklagaren är enda behöriga åklagare. Eftersom riksåklagaren är ensam på sin position kan hon inte ha uttalat sig i ärendet i förväg. I så fall riskerar hon att jäva ut sig.