Om våra dokument

I vår dokumentsamling kan du navigera dig fram till dokument av olika kategorier genom att först välja en kategori här under sektionen "Dokument" och sedan klicka dig vidare till de olika katalogerna för den dokumenttyp du söker.

Via sökfunktionen kan du också söka dokument direkt i dokumentsamlingen.

Du har tillgång till alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Om du vill få tag på ett speciellt ärende kan du ringa eller besöka oss. Vet du att handlingen eller ärendet hör till en speciell åklagarkammare kan du vända dig direkt till den kammaren, annars kan du kontakta registratorskontoret på huvudkontoret.

Bra att veta

  • Utlämnande av handlingar per e-post

    Med hänsyn till personuppgiftslagens krav om behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser kan Åklagarmyndigheten enbart lämna ut uppgifter eller handlingar per e-post till de myndigheter som Åklagarmyndigheten kommunicerar med via SGSI (Swedish Government Security Intranet).

    Åklagarmyndigheten kan inte lämna ut sådana uppgifter till andra per e-post. Det går dock bra att beställa en papperskopia. Kostnaden för det framgår nedan.

  • Om gallring och lokala gallringsbeslut (pdf)

Avgifter

Avgifter för papperskopior av dokument:
1-9 sidor Gratis
10 sidor 50 kronor
Mer än 10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida

Förutom avgifterna ovan kan kostnad för porto och postförskottsavgift m.m. tillkomma.