Utbildningsmaterial för gymnasiet

Om man blir utsatt för brott, blir vittne till något eller själv är misstänkt. Vad händer då? Ungdomars verklighet har varit vårt utgångsläge när vi har tagit fram det här utbildningsmaterialet om åklagarens roll i rättsprocessen.

Åklagare som arbetar med ungdomar som brottsoffer, vittnen och förövare tycker att det är viktigt att unga människor har kunskap om hur rättsprocessen går till i Sverige och att det finns förtroende för de som arbetar inom rättsväsendet. Det ungdomarna tror, eller vet, ska inte komma från t.ex. utländsk tv eller film utan från insatta källor.

Med utgångspunkt i åklagarens roll i rättsväsendet – mitt i rättskedjan mellan polis och domstol – berättar vi om processen från brott till dom. Som vägvisare återkommer åklagaren Rebecca.

Materialet består av sex korta filmer och en lärarhandledning. Det finns korta faktatexter för varje film, dessa är avsedda som stöd för läraren. Materialet är framtaget för elever på gymnasiet men kan även användas av t.ex. åttonde klass i grundskolan eller av folkhögskolor, beroende på förkunskaper.

Filmerna kan användas fristående från varandra. Det är inte nödvändigt att se alla eller att se dem i en viss ordning. Dock är de numrerade i samma ordning som ett brottsärendes gång, för tydlighetens skull.

(OBS! Samtliga filmlänkar nedan går till filmerna som ligger på Åklagarmyndighetens Vimeo)

Film 1: Åklagaren (1.05)

Film 1

I filmen, som kan ses som en introduktion eller sammanfattning, berättar Rebecca om åklagarens huvuduppgifter, hur många åklagare det finns och var de jobbar.

Film 2: Brottet (1.19)

Film 2 Brottet

Det är en vanlig gymnasieskola. Vi ser några elever som står och småpratar vid skåpen. Plötsligt blir en av tjejerna attackerad av en skolkamrat. Vad har hänt? Vem har rätt? Tjejerna skriker, fler lägger sig i, bråket urartar till misshandel. Stämningen är väldigt upphetsad och en elev ringer polisen.

När filmen slutar ligger en av tjejerna på golvet, orörlig. Här kan eleverna känna igen miljöerna och identifiera sig med de olika personerna i filmen. Filmen kan ge upphov till många frågor och diskussioner och kan vara lämplig att börja med för att skapa engagemang. Filmen är inspelad i en gymnasieskola med gymnasieelever som skådespelare.

Film 3: Förundersökningen (1.21)

Film 3

Att leda en förundersökning, dvs. en brottsutredning, är en av åklagarens viktigaste uppgifter. I det täta samarbetat mellan polis och åklagare ger åklagaren direktiv till polisen om vad som ska göras. I filmen beskriver Rebecca hur samarbetet går till, hon berättar om frihetsberövande och om bevisning.

Film 4: Frihetsberövandet (1.30)

Film 4

Ibland måste den som är misstänkt för brott vara inlåst under brottsutredningen. I filmen berättar vi om de olika skäl som finns för frihetsberövanden som anhållande och häktning. Vi visar hur det ser ut på häktet, i korridorer och i celler.

Film 5: Rättegången (2.12)

Film 5

Filmen är inspelad i en tingsrätt med åklagare Rebecca och statister. Rebecca berättar om åklagarens uppgift under rättegången och vi får se vilka som är på plats under förhandlingen, dvs. domare, notarie och nämndemän, åklagare, målsägande, målsägandebiträde, tilltalad och advokat. Alla som syns i videon är statister, endast Rebecca har sin riktiga roll.

Film 6: Vill du bli åklagare? (1.07)

Film 6

I den här filmen berättar vi vad som krävs för att bli åklagare. Det är inte bara formella krav utan även en rad personliga egenskaper som efterfrågas.

Samtliga filmer ovan finns även ihopklippta till en längre film (7.40 minuter lång och finns på Vimeo).

Lärarhandledning (pdf)

Lärarhandledning

På sida 18 i lärarhandledningen hänvisar vi till ett exempel på polisanmälan. Den hittar du här.

Har du frågor om materialet?

Kontakta biträdande kommunikationsdirektör Helena Ekstrand på Åklagarmyndighetens huvudkontor.