Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.
 • ÅFS 2023:07

  Datum: 2024-03-15

  Åklagarmyndighetens författningssamling om internationellt samarbete 2023:7. Konsoliderad med ÅFS 2024:2.

 • ÅFS 2012:02

  Datum: 2023-05-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn 2012:2 (Senast ändrad genom ÅFS 2023:3)

 • ÅFS 2023:2

  Datum: 2023-03-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2023:2) om underrättelse enligt 10 kap. 13 § RF och information till riksåklagaren i vissa andra fall. (Gäller fr.o.m 2023-04-01)

 • ÅFS 2005:25

  Datum: 2023-01-01

  ÅFS 2005:25 Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Senast ändrad genom ÅFS 2022:9)

 • ÅFS 2022:08

  Datum: 2022-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande.

 • ÅFS 2005:17

  Datum: 2022-04-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Senast ändrad genom ÅFS 2022:2.)

 • ÅFS 2014:16

  Datum: 2021-07-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2021:4)

 • ÅFS 2015:02

  Datum: 2021-07-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner. (Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2021:2.)

 • ÅFS 2011:06

  Datum: 2020-10-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud; Konsoliderad version – senast ändrad genom ÅFS 2020:2

 • ÅFS 2005:09

  Datum: 2019-03-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål, ÅFS 2005:9 (senast ändrad genom ÅFS 2019:2)

 • ÅFS 2005:18

  Datum: 2018-02-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:1)

 • ÅFS 2014:15

  Datum: 2014-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare.

 • ÅFS 2013:03

  Datum: 2013-03-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:1)

 • ÅFS 2011:09

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Senast ändrad genom ÅFS 2021:7)

 • ÅFS 2011:02

  Datum: 2011-03-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare.

 • ÅFS 2010:06

  Datum: 2010-11-29

  Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:14)

 • ÅFS 2007:05

  Datum: 2007-03-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:6)

 • ÅFS 2007:03

  Datum: 2007-01-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra. (Beslutade den 22 januari 2007.)

 • ÅFS 2005:31

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om tjänstekort och åklagarbricka.

 • ÅFS 2005:30

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:3)

 • ÅFS 2005:19

  Datum: 2005-12-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Senast ändrad genom ÅFS 2015:8.)

 • ÅFS 2005:02

  Datum: 2005-03-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:8.)