Åklagarmyndigheten logotype

Gällande författningar i dess nuvarande lydelse

Här finns Åklagarmyndighetens samtliga gällande författningar i dess nuvarande lydelser.

Kategorier

 • ÅFS 2007:12

  Datum: 2019-12-10

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete (senast ändrad genom ÅFS 2019:7).

 • ÅFS 2005:9

  Datum: 2019-03-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål, ÅFS 2005:9 (senast ändrad genom ÅFS 2019:2)

 • ÅFS 2005:18

  Datum: 2018-02-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om upphandling inom Åklagarmyndigheten. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:1)

 • ÅFS 2005:25

  Datum: 2018-02-01

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmålsärenden. (Senast ändrad genom ÅFS 2018:2)

 • ÅFS 2012:2

  Datum: 2017-12-31

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om rättslig tillsyn (Senast ändrad genom ÅFS 2017:8)

 • ÅFS 2015:02

  Datum: 2015-08-17

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:1.)

 • ÅFS 2014:16

  Datum: 2014-12-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:8.)

 • ÅFS 2014:15

  Datum: 2014-12-22

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare.

 • ÅFS 2014:10

  Datum: 2014-11-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om underrättelse i vissa fall.

 • ÅFS 2014:11

  Datum: 2014-09-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om anmälan av resa utomlands och om utländska besök.

 • ÅFS 2014:7

  Datum: 2014-09-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet.

 • ÅFS 2013:3

  Datum: 2013-03-05

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket. (Senast ändrad genom ÅFS 2019:1)

 • ÅFS 2011:9

  Datum: 2011-12-23

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om fullgörande av jour och beredskap. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:13)

 • ÅFS 2011:6

  Datum: 2011-09-26

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud. (Senast ändrad genom ÅFS 2013:6.)

 • ÅFS 2011:2

  Datum: 2011-03-28

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fördelning av ärenden enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser mellan allmän åklagare och tullåklagare.

 • ÅFS 2010:6

  Datum: 2010-11-29

  Åklagarmyndighetens allmänna råd för bevakning av frister i ärenden med anhållna. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:14)

 • ÅFS 2007:5

  Datum: 2007-03-30

  Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakning och uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:6)

 • ÅFS 2007:3

  Datum: 2007-01-23

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om skyldighet att i vissa fall skydda innehållet i ärenden och dokument från direktåtkomst i verksamhetsstödet Cåbra. (Beslutade den 22 januari 2007.)

 • ÅFS 2005:24

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens allmänna råd om dokumentation vid sammanträde i brottmål. (Beslutade 29 december 2005.)

 • ÅFS 2005:31

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om tjänstekort och åklagarbricka.

 • ÅFS 2005:30

  Datum: 2005-12-29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om dokumentation och underrättelser vid tvångsmedel. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:3)

 • ÅFS 2005:26

  Datum: 2005-12-21

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om strafföreläggande. (Senast ändrad genom ÅFS 2008:1.)

 • ÅFS 2005:19

  Datum: 2005-12-19

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om diarieföring. (Senast ändrad genom ÅFS 2015:8.)

 • ÅFS 2005:17

  Datum: 2005-12-09

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring. (Senast ändrad genom ÅFS 2016:5.)

 • ÅFS 2005:8

  Datum: 2005-10-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet.

 • ÅFS 2005:02

  Datum: 2005-03-03

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om mål som är av intresse för rättsutvecklingen och prejudikatbildningen. (Senast ändrad genom ÅFS 2014:8.)