Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Tidsperiod

Kategorier

  • Företagsbot

    Datum: 2020-05-01

    Ett metodstöd för att underlätta förståelsen för reglerna.

  • Handläggning av brott i nära relation

    Datum: 2017-08-29

    Handboken – handläggning av fridskränkningsbrotten – har fått en total översyn och moderniserats under våren 2017. Den har omarbetats och fått ett nytt upplägg med tydligare fokus på handläggningen under förundersökningen och ny struktur på praxisavsnittet. Vidare har utvecklingen av ett bästa arbetssätt inarbetats i handboken. Syftet är att ge ett bättre stöd till åklagare och administratörer som kommer i kontakt med de aktuella brottstyperna. För att tydliggöra att handboken inte bara är tillämplig vid handläggning av fridskränkningsbrotten har den fått ett nytt namn – Handläggning av brott i nära relation. Ny lagstiftning, som t. ex olovlig identitetsanvändning och praxis har beaktats. Vidare har avsnittet om rättsintyg omarbetats utifrån Rättsmedicinalverkets nya organisation och regler.