Åklagarmyndigheten

Pressmeddelanden

 • Dom i mål om Estonias gravfrid överklagad

  Åklagaren har överklagat den friande domen där två svenska medborgare stod åtalade för brott mot Estonialagen. Personerna friades från misstanke om att ha deltagit i undervattensverksamhet vid fartyget Estonias gravplats. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagaren har överklagat den friande domen där två svenska medborgare stod åtalade för brott mot Estonialagen. Personerna friades från misstanke om att ha deltagit i undervattensverksamhet vid fartyget Estonias gravplats. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

   – Till skillnad från tingsrätten så anser jag att Estonialagen är tillämplig i detta fall, oavsett om de åtalade personerna befunnit sig ombord på en svensk eller tysk båt. Lagen står inte i strid med folkrätten utan kan tillämpas mot svenskarna som fanns ombord, säger kammaråklagare Helene Gestrin.  De två svenskarna ingick i ett filmteam som arbetade med en dokumentär om Estonia. I september 2019 sänkte de ner en dykrobot från en tysk båt och filmade vid Estonia. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 18677–19. M/S Estonia förliste i Östersjön den 28 september 1994 och 852 människor omkom. Hon var på väg från Tallinn till Stockholm.   Kontakt Kammaråklagare Helene Gestrin är tillgänglig för media kl. 15-16 i dag onsdag, 010-562 58 06.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 42-årig man har i dag åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Personen misstänks för att ha spridit hemliga uppgifter om 11 försvarsanläggningar på ett hemligt forum på internet. Han är den femte personen som åtalas för den här typen av brott.

  – Jag påstår att mannen har spridit uppgifter i ett hemlig rum på ett forum på nätet dit endast särskilda personer var inbjudna, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Enligt åklagaren handlar det bland annat om att bevisa vem det är som legat bakom inläggen. – I detta fallet har personerna haft alias i syfte att dölja sina verkliga identiteter. Säkerhetspolisen har dock genom sitt arbete, påstår jag, hittat vilka personer som verkligen ligger bakom dessa alias. Med tanke på det rådande säkerhetsläget är det allvarligt att sprida uppgifter om försvarsanläggningar, säger Mats Ljungqvist. Tidigare har åklagaren åtalat fyra personer för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Målnummer Kristianstads tingsrätt B 2562-19 Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig på telefon för media i dag fram till kl. 12, 010-562 53 85.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Svårutredda brott ökar stort

  Åklagarmyndigheten har i dag lämnat sin årsredovisning till regeringen. Av den framgår bland annat att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten. Antalet anställda har också ökat.

  Läs mer

  Åklagarmyndigheten har i dag lämnat sin årsredovisning till regeringen. Av den framgår bland annat att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten. Antalet anställda har också ökat.

  Antalet brottsmisstankar om de mest resurskrävande brotten (mord och dråp, grov misshandel, sexualbrott, rån och allvarligare narkotikabrott) ökade förra året med 15 procent, att jämföra med genomsnittet på fem procent för samtliga brott. Detta avspeglas också i ett mycket stort antal häktade under året. Ökningen av de mest resurskrävande brotten har haft en betydande påverkan på myndighetens verksamhet. Den enskilt största ökningen stod bidragsbrotten för, som ökade med hela 74 procent. Det är en följd av en myndighetsgemensam satsning på bidragsbrott. Bidragsbrotten utgör nu den största andelen inom gruppen förmögenhetsbrott. Arbetsbelastningen har på många håll varit alltför hög under året. För att klara uppdraget har rekryteringssatsningen fortsatt. I december 2020 var 1 552 personer anställda inom Åklagarmyndigheten, varav 1 032 åklagare. Det innebär ca 40 fler åklagare än ett år tidigare. – Vi bedömer att vi 2025 behöver vara cirka 1 200 åklagare, men det är också viktigt att rekrytera andra personalkategorier. Det handlar både om att kunna möta brottsligheten och att erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö, säger riksåklagare Petra Lundh. Under det gångna året har antalet lagförda personer ökat med ca 8 500. Antalet brottsmisstankar som är under handläggning – så kallad balans – har också ökat. Det handlar framförallt om ärenden där åtal är väckt, men som ännu inte har avgjorts i domstol. – Jag anser att vi har klarat vårt uppdrag mycket bra trots pandemin, men den har givetvis påverkat även Åklagarmyndigheten. Många utbildningar har kunnat genomföras på distans, men vissa har vi tyvärr fått ställa in. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska se hur vi kan ta tillvara erfarenheterna av arbetet under pandemin, säger Petra Lundh. Åklagarmyndighetens årsredovisning 2020 (pdf) Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden

Aktuellt på Åklagarmyndigheten

 • Viktigt om Google Analytics på aklagare.se

  Under perioden 1 februari 2016 t.o.m 22 februari 2021 använde aklagare.se analysverktyget Google Analytics för att samla statistik för att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på webbplatsen under olika perioder.

  Läs mer
 • Vad är jaktbrott?

  I Sverige är det förbjudet att fånga eller döda vilt och att söka efter, spåra eller förfölja vilt i jaktsyfte.

  Läs mer
 • Människohandel – en brottstyp med många utmaningar

  Människohandel och människoexploatering är ett väldigt brett område och finns i två bestämmelser i brottsbalken. En vanlig uppfattning är nog att de flesta fallen i Sverige rör sig om prostitution, sexhandel och tiggeri men det stämmer inte.

  Läs mer
 • Fler nyheter