Åklagarmyndigheten

 • Riksåklagaren har i dag överklagat en uppmärksammad dom från Hovrätten för Västra Sverige där en man friades för våldtäkt mot barn av en 10-årig flicka för att det var oklart vad flickan menade med ordet snippa. Riksåklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag.

  Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn men hovrätten friade honom för att det enligt hovrätten inte var bevisat att flickan berättat om en penetration. En ledamot i hovrätten ville fastställa tingsrättens dom. – Barnets berättelse, med ord och kroppsspråk, kan inte tolkas på annat sätt än att hon menar att mannen har fört in ett finger i hennes könsorgan. Mannen bör därför dömas enligt åtalet för våldtäkt mot barn i två fall till fängelse i tre år. Jag begär att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom och lämna målet åter till hovrätten för fortsatt handläggning eftersom hovrätten enligt min uppfattning begått flera fel vid handläggningen, säger riksåklagare Petra Lundh. De frågor som riksåklagaren vill att Högsta domstolen uttalar sig om är 1. vilken skyldighet rätten har att genom så kallad materiell processledning klargöra ord eller begrepp i gärningsbeskrivningen vars innebörd är oklar för rätten, 2. vilken skyldighet rätten har att genom materiell processledning ta upp frågan om alternativa rubriceringar inom ramen för gärningsbeskrivningen med parterna och att pröva gärningsbeskrivningen fullt ut, samt 3. vilken skyldighet rätten har, inom ramen för sin materiella processledning och med beaktande av barnkonventionen, att i mål som gäller brott mot barn vidta åtgärder för att klargöra vad barnet menar med ord eller begrepp vars innebörd är oklar för rätten samt vilka riktlinjer som, med hänsyn till domstolens opartiskhet, bör gälla för en sådan processledning. – Domstolen har ett ansvar att avhjälpa otydligheter i brottmålsrättegångar. Jag uppfattar att det finns brister i hovrättens agerande i det här fallet. Min bedömning är att domstolarna gör olika och att det behövs närmare vägledning, säger Petra Lundh. Frågan är också vad domstolen, som ska vara opartisk, har för skyldighet i förhållande till barn som brottsoffer. – Barnkonventionen är sedan 2020 svensk lag vilket innebär att domstolar ska beakta de rättigheter som följer av konventionen vid bedömningar i mål som rör barn, avslutar Petra Lundh. Ordförklaring materiell processledning Domstolars skyldighet att bl.a. avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i målet. Detta kan ske exempelvis genom frågor och påpekanden till parterna. Överklagandet Kontakt Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för media i dag kl. 12.30-13.15 på telefon 010-562 50 15. Telefonintervjuerna behöver inte bokas. Hon är också tillgänglig för fysiska intervjuer från kl. 13.30 på Åklagarmyndighetens huvudkontor, Östermalmsgatan 87C i Stockholm. Fysiska intervjuer måste bokas på [email protected] senast kl. 13. När redaktionen anmält intresse återkommer vi med exakt tidpunkt för när intervjun kan ske. Byråchef Eva Bloch är tillgänglig för media på telefon för att kommentera överklagandet från kl. 12.30, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person som varit anhållen i utevaro är inte längre anhållen.

  Den 16-åriga flicka som varit försvunnen sedan den 11 mars har nyligen haft kontakt med anhöriga och med polisen. Av det skälet har anhållandet hävts för den person som tidigare var anhållen i utevaro. Utredningen fortsätter. Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-172495-22. Någon ytterligare information kan för närvarande inte lämnas. Se även tidigare pressmeddelande 16/3.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Välkommen på pressträff i Växjö

  I morgon tisdag den 21 mars väcker kammaråklagare Emma Berge åtal för mord på en äldre man den 22 november 2022 i stadsdelen Teleborg i Växjö. Med anledning av det bjuder Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten in till pressträff.

  Läs mer

  I morgon tisdag den 21 mars väcker kammaråklagare Emma Berge åtal för mord på en äldre man den 22 november 2022 i stadsdelen Teleborg i Växjö. Med anledning av det bjuder Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten in till pressträff.

  Mannen som åtalas är en 73-årig man. Han har varit frihetsberövad sedan den 22 november 2022. Datum och tid Tisdag den 21 mars kl. 10-11. Plats Hörsalen i polishuset i Växjö. Medverkande Emma Berge, kammaråklagare och förundersökningsledare. Anders Svensson, handläggare, Polismyndigheten. Carl Tobiazon, biträdande handläggare, Polismyndigheten. Robert Loeffel, presstalesperson Polismyndigheten. De medverkande gör först en kort presentation av ärendet och därefter finns tillfälle till allmän frågestund. Det finns även möjlighet till enskilda intervjuer efteråt. Målnummer i Växjö tingsrätt: B 5997-22. Anmälan sker till Polismyndigheten, [email protected] senast tisdag den 21/3 kl 8. Medtag presslegitimation.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden
Aktuellt på Åklagarmyndigheten
 • Prioriterade prejudikatfrågor 2023

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Fortsatt tillväxt behövs

  Eftersom den grova brottsligheten förväntas öka behöver Åklagarmyndigheten fortsätta växa. De nivåer som angetts i regeringens budgetproposition bedöms som tillräckliga.

  Läs mer
 • Fler nyheter