Åklagarmyndigheten

Pressmeddelanden

 • Polis ska få utfärda böter på plats

  Riksåklagaren har i dag beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för dels den som spelar hög och störande musik, dels den som kör vattenskoter så att det stör. Nyordningen gäller från den 1 juli.

  Läs mer

  Riksåklagaren har i dag beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för dels den som spelar hög och störande musik, dels den som kör vattenskoter så att det stör. Nyordningen gäller från den 1 juli.

  Riksåklagaren har i dag beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för den som spelar hög och störande musik, exempelvis från en bil. Det aktuella brottet är förargelseväckande beteende. Tidigare har ordningsbot för förargelseväckande beteende enbart kunnat utfärdas mot den som urinerar offentligt, men nu utvidgas alltså möjligheten. Boten för störande hög musik blir 1 000 kronor. Dagens beslut innebär också att polisen får rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen träffar alla båtar, men bakgrunden är problemet med buskörning med vattenskoter. Boten för detta blir 1 500 kronor. – Det här är störningar som drabbar väldigt många människor i deras hem eller när de vill koppla av på sin fritid. Sommaren är den tid när både vattenskotrar och högljudda bilkaravaner är absolut vanligast. Därför har jag beslutat att det här ska gälla redan från den 1 juli, säger riksåklagare Petra Lundh. – Detta är mycket välkommet och både underlättar och effektiviserar arbetet med att lagföra denna typ av brott. Dessutom avlastas vår utredningsverksamhet, som många gånger kan behöva prioritera ner dessa typer av ärenden till förmån för grövre brottslighet, säger Jesper Molander, polisinspektör vid NOA. Det som nu beslutas är en ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning. Bägge företeelserna har alltså varit förbjudna redan tidigare. Bakgrund Åklagarmyndigheten har tagit fram ett förslag om förändringar i den så kallade ordningsbotskatalogen, där samtliga brott som kan ge ordningsbot finns beskrivna, inklusive vilken bot som gäller för vilket brott. Ordningsbotskatalogen är omfångsrik och ändringsförslagen är många. De föreslagna ändringarna har därför gått ut på en bred remiss, med sista svarsdatum den 8 juni. De nu aktuella brotten beslutas särskilt, med hänsyn till att de är särskilt vanliga under sommaren. Samtidigt beslutas också om ändringar i de delar av ordningsbotskatalogen som rör kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. för yrkestrafik, eftersom en ny förordning trädde i kraft den 24 maj 2021. Riksåklagaren kommer senare i år att ta ställning till övriga delar av förslaget. Vad är ordningsbot? Ordningsbot är en form av böter som utfärdas av polis (eller i vissa fall personal från Tullen och Kustbevakningen) direkt på platsen för brottet. Om den som får boten accepterar den gäller det som en lagakraftvunnen dom. Ordningsbot kan komma ifråga för brott som enbart har penningböter i straffskalan och används främst för olika typer av trafikbrott. Det är riksåklagaren som beslutar vilka brott som kan ge ordningsbot. Kontakt Kammaråklagare Johan Bülow, 010-562 61 71 (tillgänglig under förmiddagen). Kammaråklagare Fredrik Jönsson, 010-562 60 75. Jesper Molander, polisinspektör vid NOA (frågor om störande hög musik) och Johan Skogfeldt, sjöpolisen Stockholm (frågor om buskörning med vattenskoter). Bägge nås via Nationellt mediecenter vid Polismyndigheten, 010-563 91 70. Läs beslutet här.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom meddelas i mål om organiserad brottslighet i Örebro

  Örebro tingsrätt meddelar i dag onsdag kl. 11 dom i ett mål där sammanlagt nio personer åtalats, varav bland annat sju för förberedelse till mord och fem för synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Örebro tingsrätt meddelar i dag onsdag kl. 11 dom i ett mål där sammanlagt nio personer åtalats, varav bland annat sju för förberedelse till mord och fem för synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Målnummer i Örebro tingsrätt: B 5057-20. Kontakt Kammaråklagare Tove Kullberg är tillgänglig för media på telefon i dag onsdag kl. 13-14, 010-562 53 21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i omfattande narkotikaärende i Stockholm

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot sex personer, varav fyra av dem för inblandning i synnerligen grova narkotikabrott där stora mängder narkotika tagits i beslag. Enligt åtalet är det ett organiserat nätverk som handlat med narkotika i Sverige som i försäljningsledet har ett marknadsvärde på flera hundra miljoner kronor. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag väckt åtal mot sex personer, varav fyra av dem för inblandning i synnerligen grova narkotikabrott där stora mängder narkotika tagits i beslag. Enligt åtalet är det ett organiserat nätverk som handlat med narkotika i Sverige som i försäljningsledet har ett marknadsvärde på flera hundra miljoner kronor. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  De åtalade männen och kvinnorna är mellan 23 och 70 år. Fyra av dem är häktade sedan i november förra året. Brotten som de är åtalade för har ägt rum i Stockholms södra förorter. Sammanlagt har polisen beslagtagit cirka 125 kg kokain med mycket hög renhetsgrad, cirka 15 kg metamfetamin och cirka 33 500 tabletter MDMA, också kallat ecstasy. – Det här är ett av de största beslagen som gjorts av kokain och metamfetamin i Sverige. Brotten är att bedöma som synnerligen grova med hänsyn till att de avsett synnerligen stor mängd narkotika av farligt slag och dessutom utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och varit yrkesmässig och organiserad, säger Ewa Korpi. I en lätt lastbil som användes av en av de åtalade, hittade polisen narkotika gömd i ett specialbyggt lönnutrymme i väggen mellan passagerarutrymmet och lastutrymmet i fordonet. Polisen har även tagit stora summor kontanter i beslag. – Vid gripandet av en av de tilltalade återfanns i hyrbilen som han körde bland annat 350 000 kronor i kontanter som jag menar kommer från narkotikaförsäljningen, säger Ewa Korpi. Målnummer Södertörns tingsrätt: B 18826-20. Huvudförhandlingen inleds den 29 juni och beräknas ta åtta dagar. Kontakt Kammaråklagare Ewa Korpi vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig i dag onsdag kl. 12.30-13.30, 010-562 54 22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden

Aktuellt på Åklagarmyndigheten