Åklagarmyndigheten

 • Dom meddelas i uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn

  Hovrätten för Västra Sverige meddelar på onsdag den 6 mars kl. 11 dom i ett mål om våldtäkt mot barn. Målet återförvisades för ny hantering i hovrätten efter att riksåklagaren överklagat den tidigare hovrättsdomen. Riksåklagaren kommer att publicera en kommentar i ett pressmeddelande på onsdag.

  Läs mer

  Hovrätten för Västra Sverige meddelar på onsdag den 6 mars kl. 11 dom i ett mål om våldtäkt mot barn. Målet återförvisades för ny hantering i hovrätten efter att riksåklagaren överklagat den tidigare hovrättsdomen. Riksåklagaren kommer att publicera en kommentar i ett pressmeddelande på onsdag.

  I den tidigare hovrättsdomen friades en man från åtalet för våldtäkt mot barn för att det enligt hovrätten var oklart vad flickan menade med ordet snippa. Hovrätten dömde i den tidigare domen inte heller för något annat brott. Högsta domstolen delade riksåklagarens bedömning att det förekommit grovt rättegångsfel i hovrättens hantering av målet och undanröjde den tidigare domen. Målet har nu prövats på nytt i hovrätten. Huvudförhandlingen avslutades den 22 februari. Målnummer i Hovrätten för Västra Sverige: B 6983-23. Åklagarmyndighetens pressmeddelande när riksåklagaren överklagade hovrättens dom 20 mars 2023 Högsta domstolens beslut 17 november 2023 Pressmeddelande från Hovrätten för Västra Sverige inför domen Senior åklagare Ann-Christin Claesson, som varit förundersökningsledare under hovrättsprocessen, kommer inte att ha möjlighet att vara tillgänglig för media inför eller efter att domen kommer. Hon är inte i tjänst när domen meddelas. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 25-årsåldern häktades på måndagen på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i 25-årsåldern i Skärholmen i fredags.

  – Utredningen fortsätter, och polisen efterfrågar ytterligare vittnen som kan ha gjort iakttagelser i samband med händelsen. De ombeds ringa 114 14, säger senior åklagare Daniel Insulander. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B-nr 4139-24. När ytterligare information finns kommer den att lämnas i ett nytt pressmeddelande. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för grovt narkotikabrott och människorov i Skänninge, Östergötland

  Åklagaren har i dag åtalat en 26-årig man för grovt narkotikabrott i Skänninge i september 2023. Mannen åtalas även för våldtäkt och människorov, brottsmisstankar som tillkom under utredningen om grovt narkotikabrott. Ytterligare en 26-årig man är åtalad för inblandning i människorovet. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag åtalat en 26-årig man för grovt narkotikabrott i Skänninge i september 2023. Mannen åtalas även för våldtäkt och människorov, brottsmisstankar som tillkom under utredningen om grovt narkotikabrott. Ytterligare en 26-årig man är åtalad för inblandning i människorovet. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  I september förra året gjorde polisen ett tillslag på ett hotell i Skänninge. Sju personer anhölls för narkotikabrott, varav några häktades. Misstankarna är avskrivna för alla förutom den person som nu åtalas för narkotikabrottet. Efter tillslaget uppstod misstanke om att en våldtäkt ägt rum på hotellet den 4 september. Dessutom fattades misstanke om att en man blivit inlåst på hotellet natten mot den 5 september. Mannen återfanns cirka en mil från hotellet morgonen efter. – Jag åtalar en man för grovt narkotikabrott och för att ha våldtagit kvinnan på ett hotell. Dessutom åtalas han för människorov på en man. Den andre mannen åtalas för människorov. En viktig del i bevisningen är en övervakningsfilm där man ser att målsäganden blir inlåst på hotellet, säger senior åklagare Emma Högström som är förundersökningsledare. Huvudförhandlingen planeras att inledas den 15 mars. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 4223-23. Kontakt Senior åklagare Emma Högström är tillgänglig för media i dag måndag den 4 mars kl. 11-12, 010-562 58 13. Hon kommer också att vara tillgänglig för media efter första förhandlingsdagen utanför rättssalen. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden
Aktuellt på Åklagarmyndigheten
 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter