Pressmeddelanden

 • Dom meddelas i koppleriärende i Stockholm

  Onsdag den 28 oktober kl. 11 meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet där ett par är åtalade för grovt koppleri. Mannen är anställd som polis i Stockholm. Åklagarna är tillgängliga för media efter att dom meddelats.

  Läs mer

  Onsdag den 28 oktober kl. 11 meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet där ett par är åtalade för grovt koppleri. Mannen är anställd som polis i Stockholm. Åklagarna är tillgängliga för media efter att dom meddelats.

  Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 7869-20, avdelning 1 Åklagarmyndighetens pressmeddelande vid åtal Kontakt Chefsåklagare Per Nichols och kammaråklagare Eva Wintzell är tillgängliga för media på telefon den 28 oktober kl. 12.30-13.30. Per Nichols 010-562 57 10 Eva Wintzell 010-562 54 60         Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer åtalade för mord i Kiruna

  En pappa och två söner, 15 och 17 år gamla, har i dag åtalats för mord på en 20-årig man i Kiruna den 15 juli i år. Enligt åklagaren har brottet ett hedersmotiv. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  En pappa och två söner, 15 och 17 år gamla, har i dag åtalats för mord på en 20-årig man i Kiruna den 15 juli i år. Enligt åklagaren har brottet ett hedersmotiv. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Utredningen visar att 20-åringen jagades in på en buss i centrala Kiruna, där han misshandlades och knivhöggs med ett stort antal knivhugg. Han fick så omfattande skador att han avled. – Jag menar att pappan och sönerna tillsammans och i samförstånd har dödat 20-åringen, på ett mycket grovt sätt i en offentlig miljö. Alla tre är inblandade och utredningen visar att två av dem har använt knivar medan den tredje har varit delaktig på annat sätt i planeringen och utförandet av gärningen, säger kammaråklagare Lindha Strömberg. Brottet bevittnades av personer i allmänheten vilket gjorde att två av gärningspersonerna kunde gripas på plats och den tredje greps en kort tid senare. Ett motiv för brottet har också varit att bevara familjens heder. – Pappan upplevde att 20-åringen hade haft en relation med pappans fru. Hedersmotivet är en försvårande omständighet, avslutar Lindha Strömberg. Målnummer i Gällivare tingsrätt: B 558-20 Kontakt Kammaråklagare Lindha Strömberg är tillgänglig för media i dag torsdag kl. 10.30-11.30 på telefon 010-562 65 44. Hon är också tillgänglig för fysiska intervjuer i eftermiddag. Tid för det bokas under telefontiden.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler bidragsbrott utreds och lagförs

  Antalet anmälda brott mot välfärdssystemet ökar, men det gör även antalet brott som Polismyndigheten redovisar till åklagare och antalet ärenden som beslutas av åklagare.

  Läs mer

  Antalet anmälda brott mot välfärdssystemet ökar, men det gör även antalet brott som Polismyndigheten redovisar till åklagare och antalet ärenden som beslutas av åklagare.

  Under 2020 har Polismyndighetens genomsnittliga redovisning av bidragsbrott per månad till Åklagarmyndigheten nästan tredubblats (en ökning med 157 procent) jämfört med motsvarande period 2018. Åklagare har i sin tur beslutat i brottsmisstankar i motsvarande mån. De senaste åren visar brottsgruppen bidragsbrott en högre lagföringsandel än genomsnittet för samtliga brottstyper. I en redovisning som lämnats till regeringen i dag konstaterar myndigheterna att ökade resurser, ökad kompetens, ökad samverkan med de bidragsgivande myndigheterna och ökat fokus på brottsförebyggande åtgärder är faktorer som är avgörande för att framgångsrikt bekämpa bidragsbrottslighet. Inom Åklagarmyndigheten finns en särskild organisation för bidragsbrott med särskilt utpekade åklagare som samverkar internt och med bland annat polisen. Åklagare medverkar även ofta i de insatser som genomförs av Polismyndigheten på lokal och regional nivå. Det finns också en specialiståklagare med inriktning mot förmögenhetsbrott och en områdeschef med nationellt ansvar för bedrägerier och bidragsbrott. – Under senare år har vi kunnat se att välfärdssystemen utsätts för en alltmer omfattande och ofta organiserad brottslighet. En stark lagföringsförmåga i rättskedjan är viktig, men det måste kombineras med en ökad förmåga hos de utbetalande myndigheterna att förhindra att felaktiga bidrag alls betalas ut. Det är särskilt viktigt just nu, när stora statliga stödåtgärder sätts in för att minska effekterna av covid-19, säger områdeschef Eva Thunegard. Det utvecklingsarbete som pågår inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kommer att fortsätta. Myndigheterna anser dock att fler åtgärder behövs, bland annat att frågan om ett administrativt sanktionssystem vid sidan av bidragsbrottslagen bör utredas vidare. Förbättrad hantering av bidragsbrott, slutredovisning (pdf) Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden

Aktuellt på Åklagarmyndigheten