Åklagarmyndigheten

Pressmeddelanden

 • Förundersökning om misstänkt mord i Vittinge läggs ner

  I mitten av juli i år anmäldes en man försvunnen i Vittinge i Uppsala län. Åklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala inledde en förundersökning där två personer anhölls på den lägre misstankegraden skäligen misstänkta för mord. Anhållandena hävdes senare och personerna försattes på fri fot. Nu har åklagaren lagt ner förundersökningen.

  Läs mer

  I mitten av juli i år anmäldes en man försvunnen i Vittinge i Uppsala län. Åklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala inledde en förundersökning där två personer anhölls på den lägre misstankegraden skäligen misstänkta för mord. Anhållandena hävdes senare och personerna försattes på fri fot. Nu har åklagaren lagt ner förundersökningen.

  De två, tidigare misstänkta personerna, var anhållna i tre dagar på den lägre misstankegraden för mord. Ingen av dem begärdes häktade utan frigavs av åklagare med anledning av den låga misstankegraden. De utredningsåtgärder som då kvarstod att göra förväntades ta längre tid än en vecka. – Samtliga utredningsåtgärder och analyser av bevisning är nu slutförda och förundersökningen har lagts ned. De båda personerna är alltså inte längre misstänkta. De omständigheter som från början utgjorde misstanken har antingen visat sig kunna ha en annan förklaring eller har gett negativa resultat vid analyser av bevisningen. Det finns inte längre något som tyder på att de tidigare misstänkta personerna har med mannens försvinnande att göra. Den förvunna mannen har inte anträffats, säger kammaråklagare Lena Jansson som lett förundersökningen.   Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-106650-21. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för ytterligare kommentarer.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man häktades i dag av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen greps och anhölls tidigare i veckan. Åklagaren kommenterar tingsrättens beslut.

  – Tingsrätten beslutade att häkta mannen på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Tingsrätten delar vår uppfattning att personen ska vara häktad för att inte kunna undanröja bevis eller ta till flykt. Nu fortsätter förundersökningen med sedvanliga utredningsåtgärder, säger chefsåklagare Per Lindqvist. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 14349-21. Åtal ska vara väckt den 7 oktober. Tingsrätten har beslutat om yppandeförbud, därför kan åklagaren inte ge några fler kommentarer om utredningen.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har i dag torsdag väckt åtal mot totalt 15 personer misstänkta för förberedelser till en rad grova brott som mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott med flera på ett flertal orter i södra Sverige. Åklagarna är tillgängliga för media på telefon i eftermiddag.

  De brott som åtalet omfattar ska ha planerats i huvudsak under våren 2020. Att ett så omfattande åtal nu kan väckas har möjliggjorts bland annat genom att utredarna kunnat ta del av material från krypteringstjänsten Encrochat som de misstänkta gärningspersonerna använt. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 9477-21. Kontakt Förundersökning i ärendet har letts av åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Malmö. Kammaråklagarna Helena Ljunggren 010-562 61 66, Anna Edebalk 010-562 60 71 och Michael Hansson 010-562 61 65 är tillgängliga för media på telefon kl. 13-14 i dag torsdag.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fler pressmeddelanden

Aktuellt på Åklagarmyndigheten

 • 3D-teknik ger helt nya möjligheter

  Under rättegången om terrorbrotten i Stockholm 2017 visades en 3D-visualisering av hur lastbilen framfördes vid dådet på Drottninggatan. Samma teknik kan åklagare nu använda på flera sätt i brottsutredningar.

  Läs mer
 • Om provokativa åtgärder i svenska brottsutredningar

  Ibland förekommer begreppen brottsprovokation och bevisprovokation i brottsutredningar. Inom Åklagarmyndigheten används istället begreppen tillåten respektive otillåten provokation. Provokativa åtgärder kan under vissa omständigheter vara tillåtna i svenska brottsutredningar men hur, och på vilket sätt dessa i så fall kan användas är strikt reglerat.

  Läs mer
 • Fler nyheter