Dokument

Här finns bland annat Åklagarmyndighetens författningar, rapporter, remissvar och rättspromemorior samlade.

Du har tillgång till alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Om du vill få tag på ett speciellt ärende kan du ringa eller besöka oss. Vet du att handlingen eller ärendet hör till en speciell åklagarkammare kan du vända dig direkt till den kammaren, annars kan du kontakta registratorskontoret på huvudkontoret.

Mer information om vad som gäller för våra dokument.

Författningssamling

Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda författningar.

Handböcker

Här finns ett urval av de handböcker som tagits fram av Åklagarmyndigheten.

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial som broschyrer och faktablad från Åklagarmyndigheten.

Ordningsbotskatalog

Riksåklagaren beslutar föreskrifter om ordningsbot för vissa brott. Dessa föreskrifter meddelas med stöd av ett bemyndigande i 48 kap. 14 § rättegångsbalken. Ändringar kungörs i Svensk författningssamling (SFS). Välj sortering "A-Ö" i listan för att se bilagorna i nummerföljd.

Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Rättspromemorior och Rättslig vägledning

Rättslig information som framför allt Utvecklingscentrum producerar: rättsliga vägledningar (RäV), praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av rutiner samt tips och råd finns här publicerade i urval. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Narkotikapreparat

Här listas de narkotikapreparat som hör till preparatsamlingen i Rättslig vägledning 2022:1