Åklagarmyndighetens

Ordningsbotskatalog

Riksåklagaren beslutar föreskrifter om ordningsbot för vissa brott. Dessa föreskrifter meddelas med stöd av ett bemyndigande i 48 kap. 14 § rättegångsbalken. Ändringar i föreskrifterna kungörs i Svensk författningssamling (SFS). Välj sortering "A-Ö" nedan för att se samtliga bilagor i ordningsbotskatalogen i nummerföljd.

Kategorier