Aktörsportalen

Aktörsportalen är en kostnadsfri tjänst som gör det möjligt att på ett säkert sätt skicka och ta emot material digitalt mellan åklagarväsendet (Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten) och externa parter.

Tjänsten är till för att dela material som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller särskilt skyddsvärda personuppgifter på områden där andra säkra digitala kommunikationskanaler saknas.

Aktörsportalen ägs, utvecklas och förvaltas av Åklagarmyndigheten.

Målgrupper

Aktörsportalen syftar till att möta digitala kommunikationsbehov mellan åklagarväsendet och till exempel

  • Myndigheter utanför SGSI (Swedish Government Secure Intranet)
  • Privata organisationer, t.ex. banker och andra finansiella institut
  • Av domstol förordnade företrädare, t.ex. offentliga försvarare
  • Privatpersoner

Kom igång

  1. Logga in och följ anvisningarna för registrering av en extern användarprofil
  2. Välj i vilken/vilka egenskaper du vill kunna kommunicera i portalen genom att se till att din användarprofil får tillgång till/blir inlagd i en eller flera organisationer (användargrupper) i systemet
  3. Vid behov kontakta den person eller organisation inom åklagarväsendet som du vill kunna kommunicera med

För information om användningen av systemet, se Användarguide – Aktörsportalen

Användarvillkor

Extern inloggning och registrering av en extern användarprofil i Aktörsportalen förutsätter tillgång till en privat e-legitimation*.

En registrering av en extern användarprofil i Aktörsportalen medför en nyttjanderätt till tjänsten i enlighet med systemets användarvillkor, se Användarvillkor – Aktörsportalen

Personuppgiftsbehandling

För information om personuppgiftsbehandlingen i systemet, se Behandling av personuppgifter - Aktörsportalen 

 

Tillgänglighet

För information om tillgänglighetsanpassningen av systemet, se Tillgänglighet - Aktörsportalen

*på tillitsnivå 3 eller högre enligt tillitsramverket för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, utfärdat av Myndigheten för digital förvaltning (Digg)