Åklagaryrket

För att kunna bli anställd som åklagare ska du ha en svensk eller nordisk jur. kand-examen eller juristexamen samt ha fullgjort en svensk notariemeritering. Dessutom måste du vara svensk medborgare.

Notariemeriteringen kan ha fullgjorts i tingsrätt eller i förvaltningsrätt. En del av notariemeriteringen kan förläggas till Åklagarmyndigheten. Ansökan görs på Domstolsverkets webbplats.

Förutom de formella meriterna är det en rad personliga egenskaper som efterfrågas. En åklagare ska vara analytisk, logisk och självständig samt ha god samarbetsförmåga. Åklagare ska vidare kunna göra egna bedömningar och stå för dem. De ska dessutom ha gott omdöme och kunna visa personlig mognad. För att ta reda på om de sökande motsvarar dessa krav används intervjuer, arbetspsykologiska tester och referenstagning.   

Yrkesrollen

Som åklagare har du kontakt med många olika människor: de som varit utsatta för brott eller begått brott, journalister, advokater, domare, skatterevisorer och andra tjänstemän vid olika myndigheter. Att ha förmåga att skapa kontakt med människor i olika situationer är viktigt. Du måste, när det är motiverat, också kunna fatta beslut som är obehagliga för andra människor.

De flesta åklagare arbetar med alla slags brottmål men det finns åklagare som är specialiserade på till exempel ekonomiska brott eller narkotikabrott.

Som åklagare har du jour- och beredskapstjänst vilket innebär att du har jour vissa nätter och helger och då snabbt ska kunna fatta beslut om anhållande eller husrannsakan. Du får särskild ersättning för jourtjänstgöringen.