Karriär och vidareutbildning

Varje åklagare har rätt till kontinuerlig kompetensutveckling inom sitt verksamhetsområde så att han eller hon upplever säkerhet i åklagarrollen och trygghet i det dagliga arbetet.

I vidareutbildningen ingår ett antal kurser av olika omfattning. De utgör i allt väsentligt en fortsättning och fördjupning av grundutbildningen för åklagare.