Åklagarmyndighetens

Karriär och vidareutbildning

Varje åklagare har rätt till kontinuerlig kompetensutveckling inom sitt verksamhetsområde så att han eller hon upplever säkerhet i åklagarrollen och trygghet i det dagliga arbetet.

I vidareutbildningen ingår ett antal fasta kurser av olika omfattning. De utgör i allt väsentligt en fortsättning och fördjupning av grundutbildningen. 

De utbildningar som ingår i vidareutbildningen är:

• Förundersökningsledning och -styrning

• Förhöret

• Inhämtande av bevis och bevissäkring

• It-brottslighet med bevissäkring i it-miljö

Nya utbildningar införs vid behov.