Att jobba som chef

Åklagarmyndighetens chef- och ledarskap präglas av tillitsbaserad styrning och ett coachande förhållningssätt.

Som chef har du ansvar för att styra och utveckla verksamheten, samtidigt som du ska leda och utveckla medarbetarna. Till din hjälp finns utbildningar som är anpassade för nya respektive mer erfarna chefer, och vi erbjuder handledarskap för nya chefer på åklagarkamrarna.

Vi har ett antal ledarkriterier som ska guida chefer och som visar vad vi ser som viktigt i ledarskapet:

  • stabilitet
  • helhetssyn
  • kommunikationsförmåga
  • social förmåga
  • förmåga att nå mål och resultat
  • förändringsförmåga.