En skräddarsydd utbildning – på distans och internat

Distansföreläsningar, utbildning på internat och nätverkande – utbildningen till åklagare är en kombination av praktiskt arbete, e-utbildningar, gruppövningar och mycket mer.

– Utbildningen är unik och skräddarsydd för åklagare, den ger dem de verktyg de behöver för att genomföra sitt jobb.

Det berättar Johanna Tucker och Zilla Hirsch, som båda är åklagare och ansvariga för grundutbildningen.

Hur går utbildningen till åklagare till?

– När du antas som aspirant så anställs du på en av våra 32 åklagarkammare. Parallellt med arbetet går du en introduktionsutbildning på distans i nio månader. Därefter börjar själva grundutbildningen, som pågår i två år.

Tidigt får aspiranten ansvar för sina egna ärenden och får ge direktiv i utredningar.

– De första ärendena är ofta polisledda och uppgiften blir då att utifrån polisens utredningar fatta beslut om åtal ska väckas eller inte. Det kan handla om t.ex. stöld eller misshandel på krogen. Ett av mina första ärenden när jag var aspirant handlade om våld mot tjänsteman, berättar Johanna.

Vad får de nya åklagarna lära sig under introduktionsutbildningen?

– Det handlar framför allt om åklagarens kärnuppgifter, som förundersökningsledning och processföring i domstol. Formen är e-utbildningar, dokument och digitala distansföreläsningar. Det du lär dig använder du när du jobbar med dina ärenden.

Grundutbildningen, hur är den uppbyggd?

– Du tillhör en grupp på 30 nya åklagare från hela landet. Det betyder att du kommer att få träffa och lära känna andra åklagare från olika åklagarkammare under hela grundutbildningen. Du bygger ett nätverk av kollegor och kan utbyta erfarenheter både under utbildningen och efteråt. Sen brukar det vara väldigt roligt och trevligt att träffas också, säger Johanna.

– Kurserna innebär att du tillsammans med din grupp tillbringar tre till fem dagar på konferenshotell på olika platser runt om i landet, t.ex. i Malmö, Göteborg och Uppsala. Sen följs det som du har lärt dig på internatet upp med två till tre dagars distansundervisning hemma eller på åklagarkammaren.

Här ingår praktiska moment, övningsuppgifter och case som kan handla om allt från tvångsmedel och bevis till särskilt utsatta brottsoffer. De som undervisar är framför allt åklagare, men även t.ex. domare och advokater delar med sig av sin kunskap.

– När den allra sista kursen är avklarad blir det högtidlig diplomering och riksåklagaren delar ut åklagarbrickan som är ett sätt att identifiera sig som åklagare. Utbildningen avslutas med fest!