En skräddarsydd utbildning - åklagaren berättar

Femton veckor i internatform. Så ser den teoretiska – och sista – delen av åklagarutbildningen ut. – Det var där jag fick de verktyg jag behöver i utövandet av det här yrket, säger Mehrdad Sanaei, som har utbildningen bakom sig.

När en åklagaraspirant har blivit assistentåklagare, väntar den sista av två grundutbildningar: centralt genomförda kurser i internatform.

– Utbildningen är helt och hållet skräddarsydd för oss åklagare, berättar Mehrdad Sanaei, kammaråklagare i Göteborg.

Han tillägger:

– Det finns ingen motsvarighet till den, och inom branschen uppfattar vi det som en stor förmån att få gå den.

MehrdadHur var den uppbyggd?

– Utbildningspaketet var uppdelat i fyra olika block och bestod av 15 kursveckor fördelade över flera platser runtom i Sverige. Varje kurs innebar att vara bortrest i två veckor, hemma i en vecka och bortrest i ytterligare två veckor. Alla deltagare bodde på konferensgårdar, där lektionerna hölls under dagtid.

– Själva utbildningen var tvärvetenskaplig och väldigt bred. Allt från filosofi till politik stod på schemat, och det vävdes hela tiden in praktiska moment. Ena dagen kunde vi få en föreläsning om vittnespsykologi, för att andra dagen få praktisk medieträning. Föreläsarna, som var allt från åklagare och domare till psykologer och journalister, var väldigt kompetenta inom sina områden.

Varför var utbildningens bredd något positivt?

– Det här yrket är så mycket mer än bara lagar och regler. Vi arbetar med människor, och ingenting i livet är svart eller vitt. Det finns en gråskala i tusen steg. Vi åklagare kan helt enkelt inte utöva vårt yrke genom att tänka ”det här är inte tillåtet, punkt slut” eller ”det här är tillåtet”. Vårt uppdrag är mer komplext än så. Vi måste ställa oss frågor som ”varför skedde det där?” och ”hur kan vi förhindra att något liknande händer framöver?”.

Vad gav utbildningen dig? 

– En trygg bas att stå på. Kurserna handlade inte om att nöta in detaljer, utan om att förbereda oss inför vår vardag som åklagare. Dessutom gav utbildningen mig ett stort nätverk.

På vilket sätt?

– I och med att den ges i internatform, finns det tid att lära känna varandra. Efter lektionstid knöt jag värdefulla kontakter med andra åklagare. Vi åt middagar eller gick på bio tillsammans.

– Någonstans i landet har jag alltid någon före detta kursare att ringa om jag råkar ut för någonting knepigt. Eller om jag bara vill höra hur det står till.

Hur växte du på ett personligt plan under utbildningen?

– Jag blev mer säker i min yrkesroll efter att ha fått fler arbetsverktyg och mer kunskap och erfarenhet att stå på. Denna förändring såg man även hos kollegorna.

Vad var absolut bäst med utbildningen?

– Som åklagare är man ofta i hetluften. Då måste man kunna ta saker på ”volley” och varken stress eller press ska kunna få en att tappa objektiviteten. För att klara av det behöver man ha den här breda utbildningen bakom sig.