Så blir du åklagare

Vill du bli åklagare? Då ansöker du till en tjänst som åklagaraspirant eller extra åklagare, beroende på vilka erfarenheter av juridiskt arbete du har.

Ansök till en tjänst som åklagaraspirant

För att kunna ansöka till en tjänst som åklagaraspirant behöver du ha

  • svenskt medborgarskap
  • nordisk juristexamen
  • svensk notariemeritering vid tings- eller förvaltningsrätt.


En del av notariemeriteringen kan du göra på Åklagarmyndigheten. Ansökan görs på Domstolsverkets webbplats.

Under Lediga jobb annonserar vi alla lediga anställningar hos oss. När du har skickat in din ansökan får du genomföra ett personlighetstest och två prestationstester. Efter genomförda tester gör ansvarig rekryterare tillsammans med rekryterande chef ett urval av vilka kandidater som går vidare till intervju. Efter intervjuerna genomförs referenstagning på slutkandidaterna. Sedan görs en samlad bedömning av vilka som ska erbjudas anställning.

Från åklagaraspirant till kammaråklagare

Du inleder din karriär som åklagaraspirant i 9–12 månader. Därefter är du anställd som assistentåklagare i cirka två år. Som åklagaraspirant och sedan assistentåklagare arbetar du på en åklagarkammare samtidigt som du genomför vår interna grundutbildning, som du kan läsa mer om under Utbildning.

Kammaråklagare blir du efter 730 dagars tjänstgöring som assistentåklagare och godkännande av kammarchef.

Ansök till en tjänst som extra åklagare

Om du har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete kan du ansöka till en tjänst som extra åklagare. För extra åklagare gäller samma formella krav som för åklagaraspiranter, men du måste även ha minst två års arbetslivserfarenhet efter fullgjord notariemeritering av kvalificerat juridiskt arbete, främst inom brottmål. Med det menar vi i första hand arbete som hovrättsassessor, advokat eller annan juridisk erfarenhet av arbete med brottmål.

Som extra åklagare har du en tidsbegränsad anställning i 12–18 månader. Sedan bedöms om du kan få dispens att utnämnas till kammaråklagare.

För dig som ansöker om att bli extra åklagare i 12–18 månader ser rekryteringsprocessen likadan ut som för åklagaraspiranter.

Extra åklagare under domarutbildningen

Du som läser domarutbildningen och är fiskal kan arbeta som extra åklagare i max 6 månader på en åklagarkammare. För anställning som extra åklagare i 6 månader genomförs inga tester i rekryteringsprocessen, men däremot intervju samt referenstagning.