Andra yrken än åklagare

På Åklagarmyndigheten finns en bredd av yrken och kompetenser. Här kan du bland annat jobba som handläggare, som åklagarrevisor eller med it.

Jobba som handläggare

Handläggare är den näst största yrkesgruppen på Åklagarmyndigheten. Deras huvudsakliga uppgifter är att ge administrativt stöd till åklagarna och ge service till både allmänheten och andra myndigheter. Som handläggare har du goda möjligheter att utvecklas i din roll, eftersom det går att söka tjänst som kvalificerad handläggare, vice administrativ chef och administrativ chef.

Du kan arbeta som handläggare på allmän kammare, nationell kammare, Särskilda åklagarkammaren och Utvecklingscentrum.

Jobba med it

På vår it-avdelning bidrar du till att utveckla vår it-verksamhet i kampen mot brottsligheten och förbättra förutsättningarna för åklagarna att utreda och lagföra brott. Här får du möjlighet att jobba med allt från standardlösningar till avancerad teknikutveckling, och vara delaktig i de utvecklingsprojekt som vi driver såväl internt som nationellt och internationellt. Läs mer om hur det är att jobba på it-avdelningen.

Vår it-avdelning sitter på huvudkontoret i Stockholm, men för de flesta tjänster finns möjlighet att till stor del arbeta på distans.

Jobba som åklagarrevisor

Som åklagarrevisor har du en expertroll i främst brottsutbytesfrågor, penningtvätt och finansiella utredningar. Det är din huvuduppgift att biträda åklagare med att spåra och säkra pengar och andra tillgångar som kommer från kriminell verksamhet.

Du kan jobba som åklagarrevisor på allmän kammare eller nationell kammare.

Jobba som analytiker

Som analytikerna stöttar du åklagare i komplexa utredningar där du går igenom och analyserar omfattande material på kort tid. Med andra ord lägger du pussel i brottsutredningar, vilket bidrar till att göra utredningsarbetet mer effektivt.

Du kan jobba som analytiker på nationell kammare och ekonomiavdelningen på huvudkontoret i Stockholm.

Jobba inom stödfunktionerna på huvudkontoret i Stockholm

På huvudkontoret i Stockholm finns myndighetens stödfunktioner: personalavdelningen, rättsavdelningen, ekonomiavdelningen, tillsynsavdelningen, kommunikationsavdelningen och it-avdelningen. Här kan du bland annat arbeta som

  • ekonomicontroller
  • personalhandläggare
  • it-säkerhetsspecialist.