Vi försöker på olika sätt skapa möten mellan juriststudenter och åklagare. Här är några mötesplatser:

Arbetsmarknadsdagar

På universitetens arbetsmarknadsdagar kan du som är juriststudent träffa åklagare och personalhandläggare från Åklagarmyndigheten. Passa på att ställa dina frågor om hur vardagen för en åklagare ser ut, om hur man blir åklagare och vilka karriärmöjligheter som finns.

Åklagarföreläsningar

Vi besöker gärna universitet och högskolor där det finns juristprogram. I samarbete med Juridiska föreningen arrangerar vi föreläsningar då åklagare berättar om t.ex. ett lokalt ärende eller något annat. Föreläsningarna äger oftast rum efter lektionstid. Är ni intresserade, ta kontakt med oss!

Studiebesök på Åklagarmyndigheten

Lite mindre grupper (upp till 30 personer) kan besöka oss på Åklagarmyndigheten. Vi tar oftast emot juriststudenter på huvudkontoret i Stockholm. Under ett par timmar får ni träffa åklagare och personalhandläggare. Programmet för besöket tas fram i samarbete med er. Besöken arrangeras tillsammans med Juridiska föreningen eller annan förening för juriststudenter. Kontakta oss om ni är intresserade!