Förmåner och arbetsmiljö

Som anställd på Åklagarmyndigheten har du flera förmåner och vi arbetar aktivt med arbetsmiljö- och friskvårdsfrågor.

Arbetsmiljö

Vi tror är att en trygg och säker arbetsmiljö ger förutsättningar för god hälsa. Därför arbetar vi hälsofrämjande och med att ge anställda förutsättningar till ett hållbart och långt arbetsliv.

Vår sociala arbetsmiljö har återkommande i olika interna undersökningar lyfts fram som mycket bra med en hög kollegial stämning.

Säkerhet

Vi prioriterar säkerhetsfrågorna för att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi löpande säkerhetsanpassar våra arbetssätt, lokaler och rutiner. Säkerhetsarbetet sker inom hela organisationen och på alla nivåer.

Friskvård

Vi vill uppmuntra alla anställda till att leva ett hälsosamt liv. Som anställd erbjuds du därför friskvårdsbidrag och möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per arbetsvecka. På varje arbetsplats finns en friskvårdsansvarig som har till uppgift att inspirera kollegor till ett hälsosammare liv och verkar för ett aktivt dagligt friskvårdsarbete.

Semester

Hur många semesterdagar du har rätt till beror på din ålder.

  • ​Fram till och med det år du fyller 29 år har du 28 semesterdagar.
  • Från och med det år du fyller 30 år har du 31 semesterdagar.
  • Från och med det år du fyller 40 år har du 35 semesterdagar.

Arbetstid

Åklagare har enligt kollektivavtal oreglerad arbetstid. Övriga personalkategorier har enligt kollektivavtal reglerad arbetstid med 39,45 timmar per vecka.

Även de som har reglerad arbetstid har möjlighet till en flexibel start- och sluttid för dagen, om arbetet tillåter. Det innebär att arbetet får påbörjas måndag–fredag klockan 7–9 och avslutas klockan 15–19.

Distansarbete

Ett flexibelt arbetssätt kan bidra till en ökad effektivitet, utifrån både verksamhetens och medarbetarens behov. Därför erbjuder vi anställda möjlighet att arbeta på annan plats än kontoret. Distansarbetet planeras i dialog mellan chef och medarbetare, utifrån verksamhetens krav, arbetsuppgifterna och medarbetarens förutsättningar.

Föräldraledighet och ersättning

Vid föräldraledighet med föräldrapenning har du rätt till föräldralön. Föräldralönen är 10 procent av din lön och betalas ut av Åklagarmyndigheten, medan föräldrapenningen betalas ut av Försäkringskassan.

Anställda som har barn upp till och med 12 år har möjlighet att arbeta deltid.

Läkarbesök och läkemedel

Besök hos läkare, mödravård och företagshälsovård kan du göra på arbetstid och vi ger ersättning för läkemedel och läkarvård till viss del.

Försäkringar

Som anställd på Åklagarmyndigheten omfattas du av Statens tjänstegrupplivförsäkring TGL-S, arbetsskadeförsäkringen PSA och Statens tjänstereseförsäkring.

Tjänstepension

Som komplement till den allmänna pensionen betalar vi in till din tjänstepension enligt pensionsavtal PA16.