Löner

År 2022 (löner fr o m 2022-04-01)

  • Åklagaraspirant 35 500 kr/mån
  • Assistentåklagare 38 500 kr/mån
  • Assistentåklagare (1 år) 39 500 kr/mån
  • Kammaråklagare (nyutnämnd) 45 500 kr/mån

För övriga yrkesgrupper tillämpas individuell lönesättning.