Löner

Från att du är åklagaraspirant till nyutnämnd kammaråklagare utvecklas din lön enligt en lönetrappa. Från den 1 april 2024 gäller följande löner:

  • Åklagaraspirant 37 000 kr/mån
  • Assistentåklagare 40 000 kr/mån
  • Assistentåklagare (1 år) 41 500 kr/mån
  • Kammaråklagare (nyutnämnd) 49 500 kr/mån

Därefter tillämpas individuell lönesättning.
För övriga yrkesgrupper tillämpas individuell lönesättning.