Åklagarmyndighetens logotype

Löner

År 2019 (löner fr o m 2019-04-01)

  • Åklagaraspirant 33 700 kr/mån
  • Assistentåklagare 35 800 kr/mån
  • Assistentåklagare (1 år) 37 600 kr/mån
  • Kammaråklagare (nyutnämnd) 42 100 kr/mån

För övriga yrkesgrupper tillämpas individuell lönesättning.