Löner

År 2020 (löner fr o m 2020-04-01)

  • Åklagaraspirant 34 500 kr/mån
  • Assistentåklagare 37 000 kr/mån
  • Assistentåklagare (1 år) 38 200 kr/mån
  • Kammaråklagare (nyutnämnd) 43 000 kr/mån

För övriga yrkesgrupper tillämpas individuell lönesättning.