Löner

År 2021 (löner fr o m 2021-04-01)

  • Åklagaraspirant 35 000 kr/mån
  • Assistentåklagare 37 800 kr/mån
  • Assistentåklagare (1 år) 38 700 kr/mån
  • Kammaråklagare (nyutnämnd) 43 500 kr/mån

För övriga yrkesgrupper tillämpas individuell lönesättning.