Personalstatistik

Här presenteras en del av den tillgängliga personalstatistiken för Åklagarmyndigheten.
  • År 2020 var det totala antalet anställda i myndigheten 1552 personer (1496 år 2019), av dem var 1032 åklagare (992 år 2019) och 520 personer tillhörde andra yrkesgrupper (504 år 2019).

  • Andelen kvinnor totalt i åklagarorganisationen år 2020 var 69 procent (68 procent 2019) och 31 procent (32 procent 2019) var män.

  • Andelen kvinnliga chefer vid årsskiftet 2020/2021 var 59 procent (60 procent årsskiftet 2019/2020) och andelen manliga chefer 41 procent (40 procent årsskiftet 2019/2020).   

  • Andelen kvinnliga åklagare var år 2020 62 procent (61 procent under 2019) respektive manliga åklagare 38 procent (39 procent under 2019). 

    Fler uppgifter finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning.