Vår personal i siffror

Hur många jobbar på Åklagarmyndigheten? Hur stor andel av åklagarna är kvinnor? Här har vi samlat några siffror om vår personal.
  • År 2022 var det totala antalet anställda i myndigheten 1 780 personer
    (1 713 år 2021), av dem var 1 173 åklagare (1 133 år 2021) och 607 personer tillhörde andra yrkesgrupper (580 år 2021).
  • Andelen kvinnor totalt i åklagarorganisationen år 2022 var 71 procent (70 procent 2021) och 29 procent (30 procent 2020) var män.
  • Andelen kvinnliga chefer vid årsskiftet 2022/2023 var 65 procent (61 procent årsskiftet 2021/2022) och andelen manliga chefer 35 procent (39 procent årsskiftet 2021/2022).   
  • Andelen kvinnliga åklagare år 2022 var 65 procent (63 procent under 2021) respektive manliga åklagare 35 procent (37 procent under 2021).