Personalstatistik

Här presenteras en del av den tillgängliga personalstatistiken för Åklagarmyndigheten.
  • År 2021 var det totala antalet anställda i myndigheten 1713 personer
    (1552 år 2020), av dem var 1133 åklagare (1032 år 2020) och 580 personer tillhörde andra yrkesgrupper (520 år 2020).

  • Andelen kvinnor totalt i åklagarorganisationen år 2021 var 70 procent (69 procent 2020) och 30 procent (31 procent 2020) var män.

  • Andelen kvinnliga chefer vid årsskiftet 2021/2022 var 61 procent (59 procent årsskiftet 2020/2021) och andelen manliga chefer 39 procent (41 procent årsskiftet 2020/2021).   

  • Andelen kvinnliga åklagare år 2021 var 63 procent (62 procent under 2020) respektive manliga åklagare 37 procent (38 procent under 2020). 

    Fler uppgifter finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning.