Personalstatistik

Här presenteras en del av den tillgängliga personalstatistiken för Åklagarmyndigheten.
  • År 2019 var det totala antalet anställda i myndigheten 1476 personer (1402 år 2018), av dem var 992 åklagare (948 år 2018) och 504 personer tillhörde andra yrkesgrupper (454 år 2018).

  • Andelen kvinnor totalt i åklagarorganisationen år 2019 var 68 procent och 32 procent var män.

  • Andelen kvinnliga chefer vid årsskiftet 2019/2020 var 60 procent (64 procent år 2018) och andelen manliga chefer 40 procent (36 procent år 2018).   

  • Andelen kvinnliga åklagare var år 2019 61 procent (60 procent under 2018) respektive manliga åklagare 39 procent (40 procent under 2018). 

    Fler uppgifter finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning.