Säkerhetsprövning

För många anställningar och uppdrag inom Åklagarmyndigheten krävs säkerhetsprövning. Det beror på att en del av myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Säkerhetsprövning genomförs med stöd av säkerhetsskyddslagstiftningen.

Varför görs säkerhetsprövning?

Säkerhetsprövningen genomförs för att skydda både den säkerhetskänsliga verksamheten och för att skydda dig. Om prövningen visar att du har sårbarheter skulle det kunna innebära att du hamnar i en utsatt situation eller riskera att bli utsatt för påtryckningar.

Säkerhetsprövningen pågår under hela den tid som du deltar i myndighetens säkerhetskänsliga verksamhet. Uppföljning ska ske kontinuerligt till dess att du slutar i myndigheten eller bedöms inte längre arbeta med säkerhetskänslig verksamhet. Då genomförs ett avslutningssamtal. Säkerhetsprövningens alla delar dokumenteras och dokumentationen förvaras och gallras enligt Riksarkivets föreskrifter.

Vad ingår i en säkerhetsprövning?

Säkerhetsprövningen består bland annat av en grundutredning, vilket innebär granskning av betyg, intyg och referenser, kontroll av din ekonomi, bolagsengagemang samt en säkerhetsprövningsintervju som syftar till att skaffa en djupare kännedom om dig. Därefter görs en registerkontroll, vilket innebär kontroll av uppgifter som hämtas från misstanke- och belastningsregistret, polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. För att genomföra en registerkontroll krävs att du själv godkänner att en sådan görs. Registerkontrollen genomförs av Säkerhetspolisen. Säkerhetsprövningen i sin helhet måste vara klar och du måste vara godkänd innan du kan erbjudas anställningen eller delta i Åklagarmyndighetens säkerhetskänsliga verksamhet.

Ett beslut om godkänd säkerhetsprövning är inte samma sak som beslut om anställning.

Vad är en säkerhetsklass?

Det finns tre säkerhetsklasser, 1, 2 och 3. Säkerhetsklassen bestäms utifrån vilken del av den säkerhetskänsliga verksamheten man kommer delta i eller nivån av säkerhetsskyddsklassificerad information man kan komma att ta del av. Vilken säkerhetsklass en anställning eller ett uppdrag är placerad i omfattas av sekretess men givetvis får du information om vilken säkerhetsklass din anställning eller ditt uppdrag är placerad i. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap.

Vad händer om någon inte blir godkänd vid säkerhetsprövning?

Om du inte uppfyller kraven för godkänd säkerhetsprövning får du inte anställas eller på något annat vis delta i säkerhetskänslig verksamhet. Det är viktig att betona att en inte godkänd säkerhetsprövning inte behöver bero på något som du har gjort, utan det kan bero på yttre omständigheter och för att inte utsätta dig för eventuella risker som anställningen skulle kunna medföra. Beslut i ärenden om säkerhetsprövning omfattas av sekretess.