Annika Hansell, enhetschef på it-avdelningen

Annika Hansell

Att jobba på Åklagarmyndighetens it-avdelning innebär en stor variation av arbetsuppgifter och en stark känsla av att göra något samhällsviktigt menar Annika Hansell som har arbetat som enhetschef på it-avdelningen sedan 2016 och har 21 anställda medarbetare.

– Vi har en central funktion. Vi bidrar till brottsbekämpningen i Sverige genom att se till att våra åklagare har bra it-utrustning och väl fungerande programvaror för att kunna sköta sin viktiga uppgift att leda förundersökningar om brott och väcka åtal, säger Annika Hansell, chef på enheten för verksamhetsstöd på it-avdelningen.

– Att arbeta här är både kul och givande. Vi har en väldigt dynamisk miljö på huvudkontoret, korta beslutsvägar och ett bra och nära samarbete med andra delar i Åklagarmyndigheten, fortsätter Annika Hansell.

På enheten för verksamhetsstöd handlar arbetet primärt om gränssnittet mot användarna.

– Konkret innebär det att vi t. ex. hanterar och sätter it-behörigheter för olika medarbetare i myndigheten. Vi hjälper till med support om användarna har något problem med programvaror eller utrustning, eller om det behövs hjälp med uppsättning av videokonferenser eller annan digital mötesteknik. Vår enhet ansvarar dessutom för att ta fram en del it-stöd som finns för tillgängliga på Åklagarmyndighetens intranät för alla våra anställda. Jag som chef på enheten arbetar också väldigt mycket med olika it-upphandlingar, berättar Annika Hansell.

Varför jobba med it på just Åklagarmyndigheten?

– Förutom alla spännande arbetsuppgifter så har vi ett mycket tillåtande arbetsklimat där alla våra medarbetare, oavsett roll, har stora möjligheter att vara med och påverka både sitt eget jobb och verksamheten i stort. Att man känner att det är ett samhällsviktigt uppdrag vi har gör det förstås extra roligt att gå till jobbet.

– Det är en stabil och förtroendeingivande arbetsgivare med en tillåtande inställning till distansarbete, för att nämna något. Vi värnar helt enkelt om att alla våra anställda också ska kunna ha ett bra privatliv vid sidan av arbetet. På min enhet är jag alltid öppen för diskussion om arbetsformer. Jag tycker det är viktigt att lyssna in medarbetarnas önskemål, vill man t. ex. arbeta mest på kontoret eller föredrar man att arbeta delvis på distans. Hos oss finns också bra utvecklingsmöjligheter. Det är mycket upp till dig själv hur långt du vill gå.

Finns det något särskilt intressant som din enhet har på gång just nu?

– Ja! En helt ny del av vårt arbete här på enheten är den som byggs upp nu med anledning av att vi blivit beredskapsmyndighet. Här finns en hel rad viktiga rutiner och processer att utveckla och införa för att vi ska kunna sköta det uppdraget från regeringen på ett effektivt sätt.

– Våra åklagare måste få förutsättningar för en fungerande verksamhet och utföra sitt uppdrag även om det blir krig eller om det inträffar andra katastrofer i samhället. Där har vi ett stort och spännande arbete framför oss och vi behöver bli fler kollegor som arbetar med detta framöver, avslutar Annika Hansell.


Fotograf: Per Groth

(Intervjun publicerad i november 2022)

Läs också intervjun med Martin Hahn, drifttekniker på it-avdelningen.

Läs mer om att jobba på it-avdelningen.