Åsa Jonsson, kammarchef på Åklagarkammaren i Umeå

Hur kom det sig att du började på Åklagarmyndigheten?

Kammarchef Åsa Jonsson
– Det var egentligen en slump att jag blev åklagare. Jag hade suttit ting i Härnösand eftersom jag tyckte att det kunde vara en bra erfarenhet, men jag hade egentligen ingen plan på att bli domare eller åklagare. Men när jag började som extra åklagare på Åklagarkammaren i Umeå så kände jag snabbt att det här var rätt ställe för mig.

– Det var dessutom en tillfällighet att jag ens blev jurist. Jag hade jobbat inom restaurangbranschen i flera år och trivdes med att arbeta på ett ställe där det hände mycket och där jag fick hantera oväntade situationer. Men så kände jag att jag vill göra något annat och började på juristprogrammet i Uppsala. Och på den vägen är det.

Hur har din utveckling på Åklagarmyndigheten sett ut?

– År 2000 började jag på kammaren och efter 1,5 år blev jag kammaråklagare. En period arbetade jag på myndighetens utvecklingscentrum med metod- och utvecklingsfrågor och 2014 blev jag chef för åklagarkammaren. Jag stortrivs i den rollen.

Vilka arbetsuppgifter har man som chef på en åklagarkammare?

– Jag har ett övergripande ansvar för verksamheten på kammaren och för att planera, leda och fördela arbetet, till exempel för hur ärendena delas upp mellan medarbetarna. Som chef har jag också mycket kontakt med de andra cheferna inom åklagarområde Nord-Mitt, t.ex. med Östersund och Uppsala. Jag har också en hel del kontakt med huvudkontoret. I rollen ingår att följa upp och utveckla kammarens verksamhet utifrån målen i myndighetens verksamhetsplan.

Åsa med en kollega på kammaren
Vilka är dina närmaste medarbetare?

– Kammarens ledningsgrupp består av mig själv, vice kammarchef och administrativ chef. Vi tre har ett väldigt nära samarbete vilket jag tycker är stimulerande. Vi hanterar personal- och arbetsmiljöfrågor, rekrytering, samverkan både internt inom myndigheten och externt t.ex. med polisen och andra myndigheter.

– Just nu jobbar vi en del med att hitta former för vilka kanaler vi ska använda för att kommunicera på kammaren. En annan viktig fråga är arbetsmiljön, att hantera frågor kring exempelvis stress.

Hur ser du på ledarskap?

– Jag tycker att det känns viktigt att göra det bästa av varje enskild medarbetare så att var och en får uppgifter som passar just henne eller honom.

– Alla ska ha de förutsättningar de behöver för att göra ett bra jobb och kunna växa och utvecklas i en takt som innebär att de hinner med sin egen utveckling. Det gäller inte bara de som är nya och som behöver coachning, även de erfarna som har jobbat här ett tag ska utvecklas och få nya uppdrag. Det finns det goda möjligheter till på Åklagarmyndigheten.

Hur är det att vara chef?

– Det är ett förtroende att få det ansvaret. Mina medarbetare är självständiga och ambitiösa, jag finns där för att coacha och se till att arbetsbelastningen inte blir för hög.

– Jag vill vara en närvarande och kommunikativ chef. Mitt mål är att vi ska ha en sån kultur att man ska kunna komma till mig med vad som helst, även kritik, jag vill också utvecklas!

Åsa J

Beskriv din arbetsplats!

– På Umeåkammaren arbetar ungefär 35 medarbetare, varav 23 åklagare, nio handläggare, en revisor och två beredningsjurister. När vi har mycket att göra hoppar jag ibland in och arbetar operativt med ärendena, t.ex. kan jag ta en dagjour eller ett ärende där någon sitter häktad. Jag använder mig själv som regulator.

– Vi har många unga i tjänst, det är roligt och präglar kammaren, men det bästa är förstås en mix av riktigt erfarna, ett antal kammaråklagare med några års erfarenhet och sedan nya, men vi ser att vi kommer dit. Sedan skulle vi också gärna få hit fler män.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det är härligt att se medarbetare utvecklas och klara av allt svårare utmaningar. När jag har funderat på vad som skulle kunna passa just den personen och det sen blir bra för alla inblandade – då är jag stolt och nöjd!

Foto: Johan Gunséus

 

(Den här intervjun publicerades i september 2023.)