Anna Engelind, chefsadministratör i Umeå

Anna pratar i telefon

Hur kommer det sig att du började på Åklagarmyndigheten?

- Det var egentligen en slump att jag såg annonsen, men det verkade vara ett drömjobb som innehöll allt som jag tycker är roligt. Eftersom jag har arbetat på tingsrätten så var jag redan bekant med Åklagarmyndigheten, så jag sökte tjänsten och det har jag inte ångrat!

Berätta om din utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet.

 - Jag gick treårig ekonomisk linje på gymnasiet och har läst några kurser på högskolan. Jag har också fått vidareutbildning hos tidigare arbetsgivare. Tidigare jobb har bland annat varit på Skolinspektionen och tingsrätten.

Hur har din utveckling på Åklagarmyndigheten sett ut?

- I januari 2014 började jag som vice chefsadministratör här på åklagarkammaren och i oktober samma år blev jag ordinarie chefsadministratör.

Anna pratar till grupp

 Vad innebär din roll?

 - Som chefsadministratör ansvarar jag för kammarens personal- och ekonomiadministration. Bland annat fördelar jag arbetsuppgifterna mellan åklagarkammarens administrativa personal och har löne- och medarbetarsamtal med dem. Jag har också ett nära samarbete med kammarchefen, vice kammarchefen och vice chefsadministratören, tillsammans utgör vi kammarledningen.

- Jag är inte så mycket inblandad i brottsutredningarna, utan ägnar mig mer åt planering och uppföljning. Man kan kanske säga att jag är spindeln i nätet.

Beskriv en typisk arbetsdag. 

- Jag brukar komma vid åttatiden och det första jag gör är att gå igenom mejlen, bland annat svarar jag på frågor från domstolarna, polisen och allmänheten. Om det är någon medarbetare som har anmält sig som frånvarande fördelar jag om dagens arbetsuppgifter. 

Anna fikar med kollega- Vid nio fikar hela kammaren och sen fortsätter arbetsdagen med t.ex. fakturahantering, reseräkningar, semesterplanering, ekonomiska prognoser, planering av rättegångsförhandlingar tillsammans med domstolarna. Jag kan också ha ett möte med den administrativa personalen, det är jag som håller i och planerar dessa möten. Jag har även mycket kontakt med ekonomiavdelningen på huvudkontoret i Stockholm. Det mesta av mitt arbete görs med hjälp av olika it-system.

 - Just nu är det även en del utvecklingsarbete eftersom myndigheten fick ny organisation för ett år sedan och vi måste se över hur vi ska samarbeta, t.ex. med andra åklagarkammare i området.

- Jag gillar att vara bollplank åt mina kollegor och att det är lite tempo i verksamheten. Eftersom vårt arbete styrs av händelser som inte går att förutse så kan det vara svårt att veta säkert hur dagen ska bli, även om jag förstås försöker planera. Men det är ju också det som är charmen med jobbet, att det händer saker hela tiden!

- Oftast går jag hem vid halv fem-tiden så det är vanliga kontorstider som gäller. Jobbet lämnar jag på kontoret. Eftersom det är sekretess som råder så får jag inte prata om brottmålsärendena med någon.

Beskriv din arbetsplats!

 - Vi är 20 personer som arbetar här, sex personer som arbetar med administration och 13 åklagare (egentligen 14, men en är föräldraledig just nu). Vi har ett tätt samarbete för att allt ska fungera och vi stöttar och hjälper varandra. Vi har fin sammanhållning och har bland annat after work ibland.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Det bästa är variationen! Jag jobbar med många olika saker och det blir aldrig tråkigt. 

Anna Engelind