Emelie Helsing, åklagarrevisor

Emelie HelsingRevisorn är en viktig länk i utredningsarbetet. Tillsammans med utredare från andra myndigheter hjälper jag åklagare i utredningarna genom att spåra, säkra och ta tillbaka tillgångar från brottslig verksamhet, berättar åklagarrevisor Emelie Helsing i Göteborg.

Vad är ditt uppdrag?

– Det ser olika ut beroende på ärendets karaktär men generellt sett hjälper jag åklagarna med de finansiella delarna av en utredning. Jag föreslår utredningsåtgärder för åklagaren och skriver direktiv till de finansiella utredarna hos polisen och Tullverket. Sammanfattningsvis kan man säga att jag driver de ekonomiska utredningsfrågorna framåt.

Arbetar du ofta ensam?

– Nej, att vara revisor på Åklagarmyndigheten är inte ett enmansjobb. Det är ett teamarbete som leds av åklagaren där analytiker, handläggare och vi revisorer ingår. Sedan samverkar vi som sagt med andra myndigheter, främst Polismyndigheten och Tullverket.

Emelie är bollplank åt de finansiella utredarna hos polisen och tullen när de kartlägger misstänkta personers ekonomi och letar efter tillgångar. Dessutom kvalitetssäkrar hon utredningarna som lämnas över till åklagaren när de är färdiga.

– Kvalitetssäkringen sker främst genom ett gott samarbete med utredare där vi revisorer läser igenom den finansiella utredningen och ber om klargöranden om det behövs.

Var det ett naturligt karriärval att söka sig hit?

– Ja, det var det. Efter ekonomexamen arbetade jag med revision på Skatteverket. Därefter gick jag över till polisen för att jobba som civil finansiell utredare. I samarbetet med åklagarrevisorerna där fick jag upp ögonen för nuvarande uppdrag som jag tyckte verkade spännande. När en annons om ledig tjänst dök upp sökte jag och jag har nu arbetat på Åklagarmyndigheten sedan sommaren 2021.

Vad gör du då en vanlig arbetsdag?

– Jag vet inte om det finns så många vanliga dagar. Arbetet är i viss mening händelsestyrt, och allt beror på ärendet vi har. Förutom direktiv skriver vi utkast till förvar, begäran om kvarstad, order om att frysa tillgångar som finns utomlands och vi gör även internationella förfrågningar om finansiell information. Dessa fastställs sedan av åklagaren i ärendet.

Vid behov följer Emelie med åklagaren till rätten och redogör för de finansiella delarna i utredningar under en rättegång.

– Jag deltar i ärendemöten, har kontakt med finansiella utredare och även med externa aktörer så som banker, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter. Fokus är att spåra och säkra brottsvinster.

Kan du påverka ditt arbete?

– Ja, till exempel är jag med och avgör om utredningar har behov av en revisorsresurs. Det handlar då om att se var åklagarrevisorn gör mest nytta. Vi hoppas bli fler revisorer för att kunna vara med i ännu fler ärenden.

Vad är det bästa med att arbeta på Åklagarmyndigheten?

– Jag trivs jättebra med både arbetsuppgifterna och mina kollegor här på myndigheten. Det är ett bra gäng här i Göteborg där jag har min arbetsplats och det är väldigt utvecklande och roligt att få jobba med så kompetenta kollegor. Vi har även en mycket bra sammanhållning inom hela revisorsgruppen trots att vi inte träffas dagligen. Det är viktiga och intressanta frågor vi jobbar med, det i kombination med bra kollegor gör att jag trivs.

Emelie är i dag en av 17 åklagarrevisorer på hela myndigheten och antalet ska öka till cirka 30 stycken fram till år 2025.

Fotograf: Sofia Sabel

(Intervjun publicerad i november 2022)

 

Läs även
Frysta och förverkade miljoner (nyhet från 2021)
Åklagarrevisorer ska följa pengarna (pressmeddelande från 2021)