Eva Engström, administrativ chef i Helsingborg

chefsadministratör Eva Engström

– Jag arbetade sedan länge inom det privata näringslivet, men var intresserad av rättsväsendet. På Åklagarmyndigheten har jag omväxlande arbetsuppgifter samtidigt som jag känner att jag gör en insats för samhället.

År 2017 anställdes Eva som administrativ chef på Åklagarkammaren i Helsingborg.

– Jag kom då från en helt annan bransch. I bankväsendet arbetade jag som gruppchef och avdelningschef, bl.a. med business support och kundservice-funktionalitet gentemot nordiska länder. Jag har dessutom drivit eget tjänsteföretag under nästan 10 år och arbetat som varuhuschef inom detaljhandeln. I mina tidigare jobb var det ett tydligt lönsamhetsfokus - nu kom jag i stället till en arbetsgivare där det handlar mycket om struktur, riktlinjer och policies, något jag trivs med.

På Åklagarmyndigheten finns ett 40-tal administrativa chefer, en på varje åklagarkammare. Som administrativ chef i Helsingborg är Eva personalansvarig för kammarens handläggare vilket bl.a. innebär att hon fördelar arbetsuppgifterna mellan den administrativa personalen och har löne- och medarbetarsamtal med dem.  

– Det som också skiljer mitt arbete från handläggarnas är att jag inte arbetar med brottsutredningarna, dvs. inte med diarieföring och registrering av ärenden. Jag ägnar mig mer åt planering och uppföljning.

Eva ansvarar för kammarens personal- och ekonomiadministration; hon hanterar fakturor, sköter semestrar, frånvaro, reseräkningar etc.

– Jag ingår i ledningsgruppen och delar ansvaret att leda och utveckla kammaren med mina chefskollegor på kammaren.

Eva Engström och kollega

Interna och externa kontakter

Eva berättar att hon har många både interna och externa kontakter, t.ex. med andra chefer hos polisen och domstolarna. 

– Jag har även många interna kontakter, inte minst inom vårt åklagarområde Syd-Öst. Jag jobbar dessutom mycket mot ekonomi- och personalavdelningarna på huvudkontoret i Stockholm. Det är roligt att vara spindeln i nätet och att ha många kontaktytor.

Av Åklagarmyndighetens 32 åklagarkammare tillhör Helsingborgskammaren de medelstora. Här arbetar 10 handläggare och 36 åklagare och beredningsjurister, totalt 46 personer. 

– Det är bra stämning på kammaren. Vi är alla väldigt måna om varandra, det är högt i tak, här finns det humor och arbetsglädje. Som många andra åklagarkammare har vi friskvårdsaktiviteter och sociala träffar som gör att vi lär känna varann och trivs tillsammans.

Eva påpekar att sammanhållningen är viktig, inte minst med tanke på att vissa brottmålsärenden är mycket tragiska. Eftersom det råder förundersökningssekretess får man inte prata med någon utanför kammaren om ärendena. 

– Jag upplever att vi, på grund av förundersökningssekretessen, är extra medvetna om vikten av att bara finnas där för varandra. Och vi försöker vara måna om att finna samtalsämnen där vi får skratta!

Eva engström i möte


Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som administrativ chef?

– Det är viktigt att vara flexibel och effektiv eftersom vi har en händelsestyrd vardag där vi hela tiden måste prioritera om. Man måste vara prestigelös i den meningen att man alltid har något att lära av sina medarbetare och chefskollegorna. Och man måste tycka om att ha ansvar.

– Jobbet kan vara allt från att byta glödlampor i taket, tolka en faktura, göra ekonomiska kalkyler, ha rehabiliteringssamtal och utrymningsövningar, till att planera verksamhetsutveckling och tänka visionärt. Jag gillar det!

– Även om vi handläggare inte utreder brott som åklagarna så gör vi en insats för samhället i vår roll. Vi är alla viktiga kuggar i hjulet och jag känner starkt att det jag gör som administrativ chef gör skillnad, t.ex. genom att jag ser till att den arbetsgrupp jag ansvarar för har rätt verktyg, kunskap och kompetens. Jag är stolt över att ingå i rättsväsendet.

(Fotograf: Stefan Lindblom)

 

Intervjun publicerad i mars 2022.