Henrik Attorps och Pontus Bergsten, kammaråklagare med internationell inriktning

För erfarna åklagare finns möjligheten att specialisera sig inom olika brottsområden. Henrik Attorps och Pontus Bergsten arbetar på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Här hjälper man andra länder med t.ex. utlämningar av misstänkta personer som befinner sig i Sverige. Ett annat ansvarsområde är bekämpning av allvarlig internationell brottslighet som folkmord och krigsförbrytelser.

Både Pontus och Henrik tog juristexamen på Stockholms universitet. Pontus arbetade som advokat, bl.a. med EU-rätt, i sju år innan han sadlade om till åklagare. Henrik (bild nedan) kom tidigt in på det internationella spåret, under studierna specialiserade han sig inom internationell straffrätt.

Henrik Attorps
– Jag fick chansen att göra praktik på FN:s krigsförbrytartribunal för folkmordet i Rwanda och därefter var jag ett halvår på åklagaravdelningen på tribunalen i Tanzania. Jag kände att det var ett arbete jag ville ha, så jag åkte hem till Sverige för att utbilda mig till åklagare.

På riksenheten ingår Henrik i en grupp av åklagare som arbetar med utredningar om krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten.

– De här brotten har nästan alltid begåtts utomlands i samband med väpnad konflikt, säger Henrik. Även under väpnade konflikter finns det ju regler, t.ex. får man inte anfalla civilpersoner eller andra som inte är i stridbart skick.

– Brott mot mänskligheten avser omfattande eller systematiska brott mot civilbefolkningen. Folkmord är grova brott mot en folkgrupp där det finns ett särskilt syfte att utrota folkgruppen.  Vi har bl.a. haft ärenden rörande folkmordet i Rwanda 1994.

– Anledningen till att de här brotten utreds i Sverige är att vi tillämpar universell jurisdiktion för dessa brott, vilket innebär att svensk domstol kan pröva målet oavsett var brottet har begåtts, mot vem och av vem. Brotten preskriberas aldrig, men det måste finnas någon slags koppling i Sverige, t.ex. vittnen och vittnesmål, för att svenska myndigheter ska kunna utreda brottsligheten.

Internationellt åklagarsamarbete

Pontus (bild nedan) arbete har en annan inriktning.

– I den grupp jag ingår i arbetar vi med att hjälpa andra länder genom att vidta förundersökningsåtgärder här i Sverige i deras utredningar. Det kan handla om olika brottsmisstankar, allt från mord till narkotikaärenden. Vi arbetar ofta mot olika tidsfrister och det kan röra sig om att gripa, utlämna eller överlämna misstänkta eller dömda personer som befinner sig i Sverige. De kan överlämnas enligt europeisk arresteringsorder eller utlämnas till tredje land och det är olika regler som gäller för olika länder.

Pontus Bergsten

– Vi jobbar nära andra EU-länder inom det regelverk som finns inom EU, men det finns även utlämningar till länder utanför EU och vi samarbetar med länder över hela världen.

Balansen är viktig

På deras arbetsplats får åklagarna handlägga mycket tragiska händelser och de kommer i kontakt med människor som har utsatts för fruktansvärda brott.

– Det är nog generellt för åklagaryrket och man måste kunna hantera det professionellt, menar Henrik. Det gagnar ingen om åklagaren tar åt sig känslomässigt av det som hänt utan man måste förhålla sig strikt till vad utredningen handlar om och till de juridiska bedömningarna.

– Men det är på samma gång något som är väldigt givande i yrket, att få jobba med saker som berör och som har stor betydelse för enskilda individer och för samhället i stort. Man tänker på sina ärenden även efter jobbet, men det gäller att ha en balans mellan jobb och fritid.

På resande fot

Eftersom man på enheten arbetar med internationella frågor så innebär det även en del resor.

– I ärenden som rör narkotika eller grov organiserad brottslighet är det inte ovanligt att jobbet inbegriper resor. Utöver det så är många av oss med i flera samarbeten i form av internationella nätverk där vi samverkar med utländska myndigheter. Jag har t.ex. varit i Spanien och Litauen på sistone, annars är det vanligt att vi åker till Haag och Bryssel, säger Pontus.

– I våra förundersökningar om t.ex. krigsbrott har brotten begåtts utomlands vilket innebär att vi i ganska stor utsträckning reser runt i världen i utredningssyfte, för att förhöra, inhämta information och för att träffa målsäganden och vittnen, säger Henrik. Vi tittar även på brottsplatser om det går. Är det pågående krig så kan vi inte resa dit, då får försöka hitta information på annat sätt.

– I vissa fall så kan man ha delar av rättegången på plats, t.ex. för att genomföra förhör och syn av området.

Pontus Bergsten och Henrik Attorps

Bilden föreställer kammaråklagarna Pontus Bergsten (till vänster) och kollegan Henrik Attorps (till höger).

Engagerade kollegor

På riksenheten, som har kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm, arbetar totalt runt femtio erfarna åklagare. Alla är specialister på sitt område och de flesta har titeln senior åklagare. Man arbetar ofta i team, för att hjälpas åt med komplicerade och uppmärksammade ärenden.

– Det är en prestigelös arbetsplats med öppna dörrar, trevlig stämning och väldigt kompetenta och engagerade kollegor. Det är skönt med stöd från kollegorna då våra ärenden kan vara omfattande och med ett stort mått av tragik, säger Pontus och Henrik.

 

(Intervjun publicerad i februari 2022)