Jobba utomlands

Som åklagare har du möjlighet att arbeta utomlands. Det ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och på ett personligt plan, samtidigt som du bidrar till vårt arbete med bekämpning av den internationella brottsligheten eller Sveriges arbete med fredsfrämjande och internationellt bistånd.

För att vara aktuell för arbete utomlands krävs vanligtvis minst tre års erfarenhet som kammaråklagare. Tjänstgöringen är oftast minst ett år, men vissa uppdrag kan vara kortare.

Eurojust – åklagarnas motsvarighet till Europol

Eurojust är en EU-byrå med uppdrag att främja och förbättra samordningen och samarbetet i utredningar gällande gränsöverskridande och grov brottslighet.

Eurojust finns i Haag i Nederländerna. Där arbetar representanter från alla EU:s medlemsländer och tio länder utanför EU. Åklagare och domare kan genom Eurojust få hjälp att lösa frågor och utmaningar som kan uppstå när åklagare från olika länder behöver samarbeta. Det kan till exempel handla om en utredning i Sverige med misstänkta eller bevisning i Frankrike. Den svenska åklagaren kontaktar då den svenska enheten vid Eurojust som hjälper åklagaren i Sverige att få till ett bra samarbete med rätt personer i Frankrike.

  • Uppdragen är på ett eller fem år.
  • Åklagarmyndigheten har tre befattningar vid svenska desken på Eurojust.
  • Flera års erfarenhet som kammaråklagare krävs för att få uppdrag vid svenska desken.

EU-missioner och Internationella brottmålsdomstolen

Åklagarmyndigheten har i uppdrag av regeringen att bidra med åklagare till internationell civil krishantering. Det är regeringen som bestämmer vad åklagare ska bidra med utomlands och i vilka insatser.

De senaste åren har Åklagarmyndigheten bidragit med personal i EU-missioner i Palestina (EUPOL Copps) och Ukraina (EUAM Ukraina). För närvarande har myndigheten också åklagare sekunderade till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag.