Joseph Ricken, assistentåklagare i Luleå

Joseph RickenHur kom det sig att du började på Åklagarmyndigheten? 

– Det var en slump och jag hade inte planerat att bli åklagare, men nu är jag jätteglad att det blev så för jag trivs väldigt bra med mitt arbete. Det finns så många roliga aspekter med det här yrket, till exempel att man får vara med i händelsernas centrum.

Berätta om din utbildningsbakgrund.

– Efter studentexamen i Piteå gick jag juristprogrammet på Umeå universitet. Därefter satt jag ting i Gällivare i två år och blev sen kvar på tingsrätten en tid som beredningsjurist. Jag började sen arbeta på Åklagarmyndighetens kontor i Gällivare.

Hur har din resa inom Åklagarmyndigheten sett ut?

– Jag började som aspirant 2017 och jag går nu Åklagarmyndighetens interna grundutbildning samtidigt som jag jobbar som assistentåklagare i Luleå. Här har jag varit i ett halvår.

Vad innebär din roll?

– Åklagare har en viktig roll, anser jag, eftersom vi tillsammans med polisen försöker se till att samhället fungerar på ett bra sätt. Vi är visserligen på en repressiv sida eftersom vi utreder och lagför brott, men det vi gör skapar förutsättningar för att alla i samhället ska kunna känna trygghet.

– Visst känner man att man som åklagare har makt. Det är inte många yrken som får inskränka enskildas frihet på det sätt vi gör. Vi kan t.ex. fatta beslut om att anhålla en person eller att polisen ska genomföra husrannsakan hemma hos någon. Som åklagare måste man därför känna ödmjukhet och ha förståelse för att åtgärderna inte ska användas på fel sätt, utan verkligen så samvetsgrant som möjligt.

Joseph RickenBeskriv en typisk arbetsdag.

– En typisk arbetsdag kan vara en heldag i domstolen med ett eller flera ärenden som ska prövas. Här i Norrbotten har vi rättegångar på sex platser; i Gällivare, Luleå, Haparanda, Piteå, Kiruna och Kalix. Är det bara en enda förhandling och inte något stort mål kan man ta förhandlingen via video, annars blir det bil till och från domstolen.

– En annan sorts arbetsdag är när man har dagjouren. Man jobbar då på kontoret med ärenden som precis har inletts, dvs. då brottet är nytt. Det kan handla om att man ska anhålla en person eller att någon redan är anhållen. Man har bara några dagar på sig att vidta utredningsåtgärder och fatta beslut om det som har hänt är ett brott och om den anhållne personen i så fall ska begäras häktad. Det blir en hel del telefonsamtal med poliser som behöver direktiv om hur ärendet ska utredas och det är många snabba beslut som ska fattas.

– En sån dag kan vara stressig men också kul för man kan ha många utredningar på gång samtidigt. Jag är alltid väldigt mör men nöjd när jag lämnar över telefonen till nästa jouråklagare klockan 16.

– Det finns även dagar när man varken har jouren eller några förhandlingar utan arbetar med de ärenden man ansvarar för – man fattar beslut om man ska väcka åtal eller inte, sammanställer stämningsansökningar, läser igenom handlingar osv.

– Jag brukar komma till jobbet vid halv nio-tiden och gå hem vid fem-tiden. Men det är olika, ibland har jag längre dagar med resor etc. Det är ungefär åtta timmars arbetsdag i genomsnitt.

Berätta om din arbetsplats!

–Vi är 14 åklagare och sex administratörer på Luleåkammaren. Vi arbetar över hela Norrbotten och täcker alltså ett stort geografiskt område. Vi handlägger alla sorters ärenden så det är ett väldigt varierat arbete.

– Sammanhållningen på kammaren fin och jag trivs jättebra med mina arbetskamrater.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det bästa är samarbetet med polisen, men det är också jätteroligt att ha rättegångar. Det är ett hantverk att kunna göra en muntlig framställning så bra som möjligt och man känner att man utvecklas hela tiden. Sen tycker jag att det är kul att få vara med där det händer och att följa ett ärende från början till slut.

Vilka egenskaper ska man ha om man vill bli åklagare, tycker du?

– Man ska vara bekväm med att stå i centrum och prata. Ibland är jobbet stressigt, så det måste man kunna hantera. Och så är det är viktigt att kunna fatta snabba beslut, det är en stor del av arbetet.

Medarbetare i Gällivare